ชลบุรียกเลิกปิดชายหาด ให้ออกกำลังกายได้ แต่ห้ามมั่วสุมดื่มแอลกอฮอล์

ชลบุรียกเลิกปิดชายหาด ให้ออกกำลังกายได้ แต่ห้ามมั่วสุมดื่มแอลกอฮอล์

ชลบุรียกเลิกปิดชายหาด ให้ออกกำลังกายได้ แต่ห้ามมั่วสุมดื่มแอลกอฮอล์
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR ได้โพสต์ข้อความระบุว่า คำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 19/2564 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 ให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในข้อ 4.3 ตามคำสั่ง คกก.โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 18/2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เป็น “พื้นที่บริเวณชายหาด ชายทะเล อ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ห้ามจัดให้มีการมั่วสุม รวมกลุ่มดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคหรือเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน วุ่นวาย แกประชาชนบริเวณใกล้เคียงทุกรูปแบบ เว้นแต่เป็นการออกกำลังกาย การเล่น หรือแข่งกีฬา หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีเห็นชอบให้จัดขึ้นตามมาตรการที่กำหนด”

ทั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง “ปิดชายหาด ให้สามารถเปิดได้ตามปกติ” โดยรักษาระเบียบตามมาตรการอย่างเคร่งครัด สามารถมาพักผ่อนได้ตามปกติ โดยห้ามมั่วสุมดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค หรือเป็นเหตุให้เกิดความเดือนร้อนวุ่นวาย แก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียงทุกรูปแบบ โปรดช่วยกันเว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย 100% โดยยึดมาตรการ Bangsaen New Normal อย่างเคร่งครัด ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง

ในส่วนของจุดฟรีโซน ต้องนั่งเว้นระยะห่างจากกลุ่มอื่น และสวมหน้ากากอนามัย และห้ามดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาด ฝ่าฝืน จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

172612614_4117200078343782_3451093152584496582_n.jpg

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook