กาญจนบุรี อ่วม! ติดโควิด 16 ราย ครูโรงเรียนสาธิตฯ แพร่เชื้อสู่นักเรียน-ผู้ใกล้ชิด

กาญจนบุรี อ่วม! ติดโควิด 16 ราย ครูโรงเรียนสาธิตฯ แพร่เชื้อสู่นักเรียน-ผู้ใกล้ชิด
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

คลัสเตอร์สถานบันเทิง กทม. ลามถึงเมืองกาญจน์ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ถึง 16 ราย ครูโรงเรียนสาธิตฯ แพร่เชื้อสู่นักเรียนและผู้ใกล้ชิด 

วันนี้ (10 เม.ย.) ที่ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ข้อมูลสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดกาญจนบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2564)

ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน จังหวัดกาญจนบุรีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 ในพื้นที่จำนวน 16 ราย มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 4 อำเภอ (ทองผาภูมิ 1 คน , เมือง 11 คน, ท่าม่วง 3 คน และไทรโยค 1 คน) (ผู้ป่วยชาย 10 คน หญิง 6 คน) ประกอบด้วย

ข้อมูลผู้ติดเชื้อ-อายุ-ภูมิลำเนา-ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่-แหล่งติดเชื้อ

 1. ผู้ป่วยชาย 38 ปี ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ 4 เมษายน 2564 สถานบริการ กทม.
 2. ผู้ป่วยชาย 31 ปี ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 7 เมษายน 2564 สถานบริการ กทม.
 3. ผู้ป่วยชาย 18 ปี ต.ปากแพรก อ.เมือง 9 เมษายน 2564 เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยรายที่ 2
 4. ผู้ป่วยชาย 38 ปี ต.หนองบัว อ.เมือง 9 เมษายน 2564 ร้านอาหารย่านสถานบริการ กทม.
 5. ผู้ป่วยครูหญิง 40 ปี ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต
 6. ผู้ป่วยนักเรียนชาย 15 ปี ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต
 7. ผู้ป่วยนักเรียนหญิง 16 ปี ต.ลาดหญ้า อ.เมือง 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต
 8. ผู้ป่วยครูชาย 29 ปี ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต
 9. ผู้ป่วยนักเรียนหญิง 14 ปี ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต
 10. ผู้ป่วยนักเรียนชาย 14 ปี ต.ปากแพรก อ.เมือง 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต
 11. ผู้ป่วยนักเรียนชาย 14 ปี ต.หนองบัว อ.เมือง 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต
 12. ผู้ป่วยนักเรียนชาย 14 ปี ต.หนองบัว อ.เมือง 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต
 13. ผู้ป่วยนักเรียนชาย 14 ปี ต.บ้านเก่า อ.เมือง 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต
 14. ผู้ป่วยนักเรียนหญิง 14 ปี ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต
 15. ผู้ป่วยนักเรียนหญิง 13 ปี ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต
 16. ผู้ป่วยนักเรียนหญิง 14 ปี ต.ท่ามะขาม อ.เมือง 9 เมษายน 2564 กลุ่มก้อนจากโรงเรียนสาธิต

ซึ่งจากการสอบสวนโรคและการตรวจสอบไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อพบว่าเชื่อมโยงกับสถานบริการใน กทม. โดยเฉพาะกรณีของครูโรงเรียนสาธิตที่มีการแพร่กระจายเชื้อสู่เด็กนักเรียนและผู้ใกล้ชิดจำนวนมาก จึงทำให้ยอดผู้ติดเชื้อของจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มสูงขึ้น ขณะนี้จังหวัดได้ดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อให้มากที่สุดเพื่อนำมารักษาไม่ให้แพร่กระจายเชื้อ ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ได้มีมาตรการเพิ่มเติมในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดังนี้

กลุ่มผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสใกล้ชิด

 1. ผู้ติดเชื้อทั้ง 16 ราย เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา
 2. ได้สั่งการมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในระดับพื้นที่เฝ้าระวังสังเกตอาการผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้งหมด โดยดูแลและควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

กลุ่มที่ควรเฝ้าระวัง

เนื่องจากกลุ่มที่ติดเชื้อในระลอกนี้แพร่ระบาดในกลุ่มคนอายุไม่มากและกลุ่มเด็กนักเรียน ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะเข้าสังคมหรือนัดหมายกลุ่มเพื่อนอย่างกว้างขวาง และจะทำให้ไม่สามารถควบคุมได้ จังหวัดกาญจนบุรีจึงออกประกาศขอความร่วมมือร่วมใจจากทุกครอบครัวในจังหวัดให้ถือปฏิบัติ โดยให้หัวหน้าครอบครัวหรือผู้ปกครอง (รวมทั้งความร่วมมือจากกลุ่มเยาวชน) ให้ควบคุมการเดินทางของคนภายในครอบครัวตัวเองโดยงดหรือลดการเดินทาง (ถ้าไม่จำเป็น) และพักอยู่ภายในบริเวณบ้านหรือเคหสถานเป็นเวลา 7 วัน เพื่อสังเกตอาการของคนในบ้าน หากพบหรือสงสัยว่ามีอาการให้ประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ในพื้นที่โดยด่วน

มาตรการเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ

1. จังหวัดฯ เห็นว่าการระบาดในครั้งนี้ไม่มีนัยยะที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดฯ จึงมีนโยบายที่จะคงสภาพทางเศรษฐกิจโดยให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติคงดำเนินการอยู่ได้เป็นปกติ (หากไม่มีตัวแปรอื่นมาเกี่ยวข้อง) โดยให้ผู้ประกอบการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการ D – M – H – T – T และข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หลักการของ Social Distancing โดยเคร่งครัด