เจ้าคุณเที่ยง เจ้าอาวาสวัดระฆังฯ มรณภาพด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด สิริอายุ 85 ปี

เจ้าคุณเที่ยง เจ้าอาวาสวัดระฆังฯ มรณภาพด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด สิริอายุ 85 ปี
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง​ อคฺคธมฺโม​ ป.ธ.9) "เจ้าคุณเที่ยง" เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ที่ปรึกษา​เจ้าคณะ​ภาค ​11 ได้มรณภาพลงอย่างสงบ ด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด​ ที่โรงพยาบาลธนบุรี 2 เมื่อเวลา 19.40 น. วันที่ 8 มี.ค. 2564 สิริอายุ 85 ปี​ 63​ พรรษา

พระธรรมธีรราชมหามุนี มีนามเดิมว่า เที่ยง ชูกระโทก ที่บ้านดอนชมพู ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายโปย และนางสี ชูกระโทก บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2594 ที่ วัดสมอราย ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระครูพรหมวิหารี (รอด) เป็นพระอุปัชฌาย์ อุปสมบท เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 ณ วัดบ้านดอนชมพู ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีพระครูพินิจยติกรรม (แจ้ง) เป็นอุปัชฌาย์

การศึกษา

พ.ศ. 2514 - สอบได้ เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม

พ.ศ. 2499 - สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม

พ.ศ. 2492 - สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชาบาลวัดดอนชมพู

ตำแหน่งฝ่ายปกครอง

พ.ศ. 2558 - ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11

พ.ศ. 2550 - เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

พ.ศ. 2547 - ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

พ.ศ. 2536 - เจ้าคณะภาค 11

พ.ศ. 2517 - รองเจ้าคณะภาค 11

พ.ศ. 2514 - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

ตำแหน่งฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. 2546 - ผู้อำนวยการอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

พ.ศ. 2539 - ประธานกรรมการมูลนิธิสหอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

พ.ศ. 2507 - เลขานุการเจ้าสำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม

พ.ศ. 2506 - กรรมการตรวจบาลีสนามหลวง

พ.ศ. 2505 - ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม

ความสามารถพิเศษ

เขียนกวีธรรมสาธกหรือกลอนธรรมะประมาณ ๒๐๐ เรื่องความสามารถพิเศษ

เป็นพระธรรมกถึก

เป็นพระวิปัสสนาจารย์

เป็นวิทยากรนักเผยแผ่อบรม

สมณศักดิ์

5 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี คัมภีรญาณวิมล โสภณธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

5 ธันวาคม พ.ศ. 2538 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิเมธี ศรีธรรมสาธก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

5 ธันวาคม พ.ศ. 2526 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิเวที ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

5 ธันวาคม พ.ศ. 2516 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวิสุทธิโสภณ

พ.ศ. 2514 เป็น เปรียญธรรม 9 ประโยค