53 ราย! สธ.พบผู้ติดเชื้อโควิดคลัสเตอร์ใหม่ จากโรงชำแหละหมู จ.ปทุมธานี

53 ราย! สธ.พบผู้ติดเชื้อโควิดคลัสเตอร์ใหม่ จากโรงชำแหละหมู จ.ปทุมธานี
Infoquest

สนับสนุนเนื้อหา

นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทน ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการค้นหาเชิงรุกในจ.ปทุมธานี พบกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อ 53 ราย จากคลัสเตอร์โรงงานชำแหละเนื้อสุกร เชื่อมโยงกับตลาดพรพัฒน์และสุชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว โดยอยู่ระหว่างการสอบสวน

"การระบาดเป็นกลุ่มก้อนครั้งนี้ ตรวจพบเพิ่มเป็นผลมาจากการทำ covid-19 passport โดยที่พ่อค้า/แม่ค้า ต้องตรวจ 100% เพื่อแก้ปัญหาการทำ Active Case Finding ไม่ครอบคลุม"

สำหรับบัตรรับรองปลอดเชื้อโควิด (Passport covid-19) เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ สำหรับพ่อค้า แม่ค้า และลูกจ้าง ที่เข้ามาในตลาดเป็นประจำ ต้องตรวจ 100% ถ้าทุกคนมีบัตรจะไม่หลุด

นพ.เฉวตสรร กล่าวว่า แม้ว่าการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในชุมชนโซนตลาดพรพัฒน์และตลาดสุชาติมีแนวโน้มลดลง แต่กลุ่มก้อนที่เจอขึ้นมาในช่วงที่ตลาดของจ.ปทุมธานีเริ่มซา เนื่องจากมาตรการที่ดีทำให้เจอกลุ่มก้อนนี้ขึ้นมา