ในหลวง-พระราชินี ทรงเจิมเทียนรุ่ง เนื่องในวันมาฆบูชา 2564

ในหลวง-พระราชินี ทรงเจิมเทียนรุ่ง เนื่องในวันมาฆบูชา 2564
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงเจิมเทียนรุ่ง เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

เมื่อเวลา 19.37 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงเจิมเทียนรุ่ง เนื่องในการพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2564 พระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชาตามพระอารามหลวง ดังนี้

  • วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  • วัดบวรนิเวศวิหาร
  • วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
  • วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
  • วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
  • วัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา