"เทอดพงษ์" นั่งประธานคณะกรรมการสมานฉันท์ "ชวน" มั่นใจไร้ฝ่ายค้านร่วม ไม่เป็นปัญหา

"เทอดพงษ์" นั่งประธานคณะกรรมการสมานฉันท์ "ชวน" มั่นใจไร้ฝ่ายค้านร่วม ไม่เป็นปัญหา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะกรรมการสมานฉันท์ นัดแรก มีมติเอกฉันท์คัดเลือกให้ นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานคณะกรรมการสมานฉันท์ ทั้งนี้ มีรายงานว่าในเบื้องต้นไม่สามารถหาข้อสรุปการเลือกประธานคณะกรรมการฯ ได้ เนื่องจากมีกรรมการฯ ส่วนหนึ่งเสนอให้มีการเลือกประธานคณะกรรมการสมานฉันท์ให้ชัดเจนทันที แต่อีกส่วนหนึ่งเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิอีก 4 คนที่ชัดเจนก่อน แล้วค่อยมีการเลือกประธานคณะกรรมการฯ อีกครั้ง โดยปรากฏชื่อ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานคณะกรรมการสมานฉันท์ ก่อนที่จะมีการลงมติ คัดเลือกให้นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ เป็นประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แบบพลิกโผ

ขณะก่อนเริ่มการประชุมขึ้น นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา ย้ำว่า การไม่มีฝ่ายค้านเข้าร่วม ไม่ใช่อุปสรรคในการทำงานของคณะกรรมการ ดังนั้น หลักการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ ต้องยึดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นหลัก จะต้องไม่ทำเรื่องผิดให้เป็นเรื่องถูก และจะต้องไม่ทำให้เรื่องถูกเป็นเรื่องผิด