สัญญาณดีต่อเนื่อง เชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นวันที่ 4

สัญญาณดีต่อเนื่อง เชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นวันที่ 4
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

เชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นวันที่ 4 พบต้นเหตุเชื้อกระจายใน 2 ร้านดัง อากาศไหลเวียนเป็นศูนย์ สั่งสถานบริการทุกแห่งปรับระบบถ่ายเทอากาศ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (16 ม.ค.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ในวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ถือเป็นสัญญาณดีของการควบคุมโรคในพื้นที่ ทำให้จนถึงขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยโควิด-19 สะสมอยู่ที่ 69 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ 23 ราย 

อย่างไรก็ตาม แม้แนวโน้มจะดีขึ้น แต่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเข้มงวดมาตรการป้องกัน โดยเฉพาะการตรวจสอบบุคคลที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และ พื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่จะต้องมีหนังสือรับรองและเข้าสู่ระบบการกักตัวทุกคน ทั้งช่องทางรถยนต์ รถไฟ และ อากาศยาน เพื่อป้องกันไม่ให้โรคโควิด-19 จากนอกพื้นที่เข้าสู่จังหวัด  

ขณะที่ศูนย์โควิดจังหวัดเชียงใหม่ ระบุผลการตรวจสอบสถานบริการที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้ง 2 แห่งก่อนหน้านี้ พบว่ามีสภาพเป็นห้องปิด มีอัตราการไหลเวียนอากาศถ่ายเทเป็นศูนย์ จนเป็นเหตุ  ให้เกิดการติดเชื้อในสถานที่ดังกล่าว จึงได้มีคำสั่งไปถึงนายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบ

ระบายอากาศในสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถาน เพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ที่กำหนดให้ต้องมีการไหลเวียนอากาศ ไม่น้อยกว่า 10 เท่าของปริมาตรห้องต่อ 1 ชั่วโมง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบต่อไป