ปันน้ำใจเพื่อน้อง…บ้านโฮมฮัก

ปันน้ำใจเพื่อน้อง…บ้านโฮมฮัก
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

โดยการร่วมบริจาคทุนการศึกษาและทุนยังชีพแก่น้องๆผู้ด้อยโอกาส มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน ตำบลตาดทอง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ซึ่งขณะนี้มูลนิธิฯมีเด็กเป็นจำนวนกว่า 112 คน โดยอยู่ในความดูแลของคุณสุธาสินี น้อยอินทร์ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ครูติ๋ว แห่งบ้านโฮมฮัก ผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อเด็กยากไร้ แม้ตัวเองจะป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็ตาม

ทางคณะนักศึกษา MKT 661 หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงร่วมกันจัดทำโครงการดีๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมในครั้งนี้ และใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมกันบริจาคทุนการศึกษาและทุนยังชีพให้กับน้องๆบ้านโฮมฮัก

โดยสามารถบริจาคด้วยตนเองได้ที่ ตึก 2 อาคารประสิทธิรัตน์ ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต หรือทางบัญชีธนาคารออมสิน สาขาเมเจอร์ รังสิต ชื่อบัญชี นายสมบัติ บุสพา นางสาวกมลวรรณ จำปาเทศ เลขที่บัญชี 01-0509-20-025909-1


"เราทุกคนทำให้สังคมดีขึ้นได้...แค่ช่วยกัน"