ประธานแม่บ้านสอบสวนกลางจัดอบรม "เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงฯ"

ประธานแม่บ้านสอบสวนกลางจัดอบรม "เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงฯ"
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ตัวแทนชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลางนำทีมโดยประธานแม่บ้านสอบสวนกลาง คุณนิภาพรรณ สุขวิมล จัดฝึกอบรม “เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง ก.ข.ค.4 เกษตรปลอดสารพิษ ไขกุญแจสู่ความสุข” ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 ณ พอใจฟาร์ม เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

s__56000552

s__56000550

โดยมี พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นประธานในการเปิดการอบรมพร้อมกันนี้ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยระหว่างการอบรมผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีโคกหนองนาโมเดล, เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง, การสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต และวิธีการจัดการเศษอาหาร และผลิตปุ๋ยไว้ใช้เอง รวมถึงได้ลงมือปฏิบัติจริงตามฐานต่างๆ ทั้ง 4 ฐาน ได้แก่

  • ฐานที่ 1 การกำจัดขยะและของเหลือในชุมชน
  • ฐานที่ 2 การผสมดิน ทำวัสดุเพาะเมล็ดและการเพาะเมล็ดผัก
  • ฐานที่ 3 การทำน้ำซอสอะมิโนพืชและสารสกัดสมุนไพรไล่แมลง
  • ฐานที่ 4 การเตรียมแปลงปลูกผักสลัดอินทรีย์และเทคนิคการปลูก จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ดร.ศุภชัย สุทธิเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ภก.อัฐพร กิจนิธิวรวริศ เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย และทีมงานพอใจฟาร์ม

s__56008724คุณนิภาพรรณ สุขวิมล ประธานแม่บ้านสอบสวนกลางปลูกผักเกษตรอินทรีย์

s__56000551

s__56000562