เพื่อไทย ยันจุดยืนเดิม คนร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องมาจากการเลือกตั้ง 100%

เพื่อไทย ยันจุดยืนเดิม คนร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต้องมาจากการเลือกตั้ง 100%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าววันนี้ (23 พ.ย.) ว่าพรรคเพื่อไทยยืนยันจุดยืนเดิม ในการสนับสนุนให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น ซึ่งพรรคจะเสนอข้อเสนอนี้ในการประชุมคณะกรรมาธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภา นัดแรกวันอังคาร (24 พ.ย.)

ข้อเสนอดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 4 ข้อเสนอที่พรรคเพื่อไทยจะเสนอต่อคณะกรรมาธิการชุดนี้ ประกอบด้วย

  1. การเลือกประธาน กมธ.พิจารณารัฐธรรมนูญ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

  2. พรรคเพื่อไทย ยืนยันยึดในหลักการและเหตุผลของร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านนำเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาว่า "สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น"

  3. พรรคจะเสนอให้เชิญบุคคลภายนอก ทั้งตัวแทนภาคประชาชน หรือนักวิชาการ เข้ามาเป็นที่ปรึกษา และร่วมให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ ซึ่งในเรื่องนี้กรรมาธิการในส่วนพรรคร่วมฝ่ายค้านจะหารือกันในวันนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมในวันอังคาร ที่รัฐสภา

  4. ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ ควรมีกรอบระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจน โดยได้ยึดถือคำพูดของนายกรัฐมนตรี ว่า จะพิจารณาเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งหวังไว้ว่า นายกรัฐมนตรีจะรักษาคำพูดคำสัญญาที่ได้ให้ไว้ต่อรัฐสภาอย่างไม่เปลี่ยนแปลง

นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า ทั้ง 4 เรื่องนี้ ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ และเป็นจุดเริ่มต้นที่พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญในการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนมากที่สุด