พบรอยรั่ว "อ่างเก็บน้ำห้วยยาง" จ.สระแก้ว ชลประทานต้องระบายน้ำออก เตือนขนของขึ้นที่สูง

พบรอยรั่ว "อ่างเก็บน้ำห้วยยาง" จ.สระแก้ว ชลประทานต้องระบายน้ำออก เตือนขนของขึ้นที่สูง
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

แจ้งเตือนประชาชน ต.ทัพราช และ ต. ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา ชลประทานสระแก้ว ระบายน้ำเพื่อรักษาเสถียรภาพของอ่างห้วยยาง ที่พบรอยรั่ว ให้เตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากโครงการชลประทานสระแก้ว ด่วน ว่า ตามที่ฝนตกหนักตั้งแต่วันที่ 2 - 21 ตุลาคม 2563 ตรวจวัดปริมาณฝนสะสมที่อ่างเก็บน้ำหัวยางได้ 27.2  มม. ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยยางเป็นจำนวนมาก คิดเป็นปริมาณ 3 ล้าน ลบม. ทำปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ปริมาณน้ำในอ่าง 26.50 ล้าน ลบม. คิดเป็น 44.6% ของความจุอ่าง จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ปริมาณน้ำในอ่าง 53.40 ล้าน ลบม. คิดเป็น 89.88% ของความจุอ่าง ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 27 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 45% ของความจุอ่าง

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 21.00 น. ได้ตรวจพบว่ามีปริมาณน้ำรั่วซึมออกจากท้ายตัวเขื่อน ปัจจุบันอยู่ระหว่างซ่อมแซมแก้ไขโดยมีผู้บริหารกรมชลประทานและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเขื่อน ควบคุมการดำเนินการอย่างใกล้ชิด สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์การควบคุมได้ และขอยืนยันว่าเขื่อนยังมีความมั่นคงแข็งแรง โครงการชลประทานสระแก้วมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำ จากอ่างเก็บน้ำห้วยยางผ่านคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย ฝั่งขวา และคลองห้วยยาง ในอัตรา 10.00 ลบ.ม/วินาที เพื่อลดระดับน้ำในการซ่อมแชมแก้ไขในตัวเขื่อน จึงอาจมีน้ำล้นตลิ่ง และท่วมถนน สาย 3348 (ช่วงบ้านโคกมะกอก บ้านโคกแจง) เกิดผลกระทบในพื้นที่ตำบลทัพราช ตำบลตาพระยา และตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว จึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ริมคลองส่งน้ำ คลองห้วยยางและข้างเคียงเพื่อทราบและเตรียมความพร้อมรับมือจากสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง เช่น ยกสิ่งของและทรัพย์สิน (รถยนต์/รถมอเตอร์ไซค์/เครื่องมือประกอบอาชีพ ฯลฯ) ขึ้นที่สูง ดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ให้ปลอดภัย ตรวจตราอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ให้มีความปลอดภัย หลีกเสี่ยงการใช้เส้นทางคมนาคม และลงไปในน้ำที่มีการไหลแรง โดยให้แขวงทางหลวงสระแก้ว(วัฒนานคร) แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตรวจสอบเส้นทางในความรับผิดชอบ เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ ให้อำเภอตาพระยา แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้ดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนริมคลองส่งน้ำ คลองห้วยยาง และพื้นที่ใกล้เคียง ให้รับทราบสถานการณ์ดังกล่าวและเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ ในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ