สิ้นพระพี่เลี้ยง "ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ" ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว สิริอายุ 94 ปี

สิ้นพระพี่เลี้ยง "ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ" ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว สิริอายุ 94 ปี
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

(30 ก.ย.) พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ คุณข้าหลวงผู้ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นพระพี่เลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ และเป็นพลเอกหญิงคนแรกและคนเดียวจนปัจจุบันที่เป็นสามัญชน ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว สิริอายุ 94 ปี

ทั้งนี้ พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ จะมีขึ้น ณ ศาลา 100 ปี ปิยมหาราชอนุสรณ์ วัดเบญจมบพิตร วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 17.30 น.

สำหรับ พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ นั้น เป็นธิดาคนใหญ่ของ พลตรี พระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (หม่อมหลวงเล็ก สนิทวงศ์) กับท่านผู้หญิงโพยม เสนีณรงค์ฤทธิ์ (สกุลเดิม ณ นคร) มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 6 คน

ท่านผู้หญิงอภิรดี จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ โรงเรียนสายปัญญา และโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ)

ด้านชีวิตครอบครัว ท่านผู้หญิงอภิรดีสมรสกับอวยชัย ยิ่งเจริญ มีบุตรธิดา 4 คน ได้แก่ กรองใจ บุนนาค, กุลศักดิ์ ยิ่งเจริญ, กุลยา ฉิมคล้าย, ดุลทัศน์ ยิ่งเจริญ

ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ เป็นพระอภิบาล (พี่เลี้ยง) ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพระหว่างปี 2495-2498 และเป็นคุณข้าหลวงผู้ใหญ่ รับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ปี 2501

และเป็นบุคคลที่รัชกาลที่ 9 ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเป็นที่สุดให้ดูแลงานส่วนของพระองค์ จนเสด็จสวรรคต และดูแลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงจวบจนปัจจุบัน

พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ และเป็น “พลเอกหญิง” คนแรกและคนเดียวจนปัจจุบันที่เป็นสามัญชน