แนะเลี่ยงเส้นทางใกล้ 14 สนามสอบ ก.พ. วันนี้

แนะเลี่ยงเส้นทางใกล้  14 สนามสอบ ก.พ. วันนี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เช็ก 14 สถานที่สนามสอบ ก.พ. วันนี้ แนะเลี่ยงเส้นทาง หวั่นการจราจรติดขัด

ผู้สื่อข่าวมีรายงานว่า ในวันนี้ (วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2563) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 โดยมีการแบ่งการสอบ เป็น 2 รอบ คือ สอบรอบเช้า ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. และรอบบ่าย เวลา 13.30-17.00 น. โดยมี 14 สถานที่สอบใน กทม. และปริมณฑล รวมถึงจำนวน ผู้เข้าร่วมสอบดังนี้

1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 11,787 คน

2. โรงเรียนราชวินิต มัธยม 2,028 คน

3. โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย 3,220

4. โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ 4,200 คน

5. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 6,092 คน

6. โรงเรียนทวีธาภิเษก 2,642 คน

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 11,248 คน

8. โรงเรียนสตรีนนทบุรี 2,610 คน

9. โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม4,980 คน

10. โรงเรียนชลประทานวิทยา 7,320 คน

11. โรงเรียนสารวิทยา 3,660 คน

12. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 3,540 คน

13. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 3,540 คน

14. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 13,123 คน

และที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ทั้งเช้า และบ่าย รวมผู้เข้าสอบทั้งหมด 17,384 คน

ทั้งนี้ จึงขอประสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะใช้เส้นทางผ่านสถานที่ดังกล่าว เผื่อเวลาการเดินทาง หรือ ศึกษาข้อมูลเส้นทางลัดเพื่อหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น กรณีสามารถหลีกเลี่ยงได้