ศาลรัฐธรรมนูญ ตีตกคำร้อง "สนธิญา" ชี้ชัด ม็อบนักศึกษาไม่ได้ล้มล้างการปกครอง

ศาลรัฐธรรมนูญ ตีตกคำร้อง "สนธิญา" ชี้ชัด ม็อบนักศึกษาไม่ได้ล้มล้างการปกครอง
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาพิจารณาคดี เรื่องพิจารณาที่ 16/2563 สนธิญา สวัสดี ในฐานะผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 โดยกล่าวอ้างว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนักเรียน นิสิต นักศึกษา และกลุ่มประชาชนเยาวชนปลดแอก (Free Youth) ในฐานะผู้ถูกร้องว่ากระทำการจัดการชุมนุมเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2563 และวันที่ 10 ส.ค. 2563 โดยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพ. ศ.2558 และผู้ถูกร้องมีข้อเรียกร้องหลายประการ

ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องยังไม่เพียงพอ เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาให้แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่