สว.คำนูณ แนะบิ๊กตู่ ใช้ ม.165 เปิดอภิปรายด่วน หวั่นเหตุชุมนุมซ้ำรอยเดือนตุลา

สว.คำนูณ แนะบิ๊กตู่ ใช้ ม.165 เปิดอภิปรายด่วน หวั่นเหตุชุมนุมซ้ำรอยเดือนตุลา
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (8 ส.ค.) นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แนะนายกรัฐมนตรีเสนอขอเปิดอภิปรายทั่วไปในรัฐสภา หาทางออกปมนักศึกษาชุมนุม หวั่นเหตุการณ์ซ้ำรอย 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 โดยระบุข้อความว่า

วันนี้ขอพูดอย่างไม่อ้อมค้อมว่า ผู้คนกำลังกังวลกันถึงแนวโน้มของเหตุการณ์ 14 ตุลารอบ 2 หรือไม่ก็ 6 ตุลารอบ 2 ทำอย่างไรจะยับยั้งได้ เพราะถ้ายับยั้งไม่ได้แล้วเกิดขึ้นทับซ้อนบนมหาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในรอบ 100 ปี จินตการไม่ออกเลยว่าจะทุกข์ยากแสนสาหัสกันขนาดไหน

ความขัดแย้งร้อนแรงคุกรุ่นรอบด้านและพัฒนาเร็วมากอย่างนี้ ความเห็นเบื้องต้นของผมทั้งในฐานะสมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่งและในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่จะขออนุญาตเสนอท่านนายกรัฐมนตรีก็คือ โดยหลักแล้วต้องพยายามประคองสถานการณ์ให้ได้รับการแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดในเวทีรัฐสภา โดยกลไกของรัฐสภา และกลไกของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เพราะไม่ว่าจะต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้กันอย่างไร รายประเด็น หรือตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญกันอีกครั้ง ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการใช้วิธีการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เป็นปฐม

ซึ่งทำให้ไม่ว่าจะรังเกียจวุฒิสภาชุดนี้กันอย่างไร หรือจะรีบร้อนไล่ส่งกันอย่างไร แต่ก็ต้องใช้เสียงของสมาชิกวุฒิสภาอย่างน้อย 84 เสียงก่อนในการลงมติเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งวาระ 1 และวาระ 3 พยายามใช้รัฐสภาเป็นเวทีประนอมอำนาจก่อนดีกว่า

นายกรัฐมนตรีริเริ่มได้ โดยใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา 165 เสนอต่อประธานรัฐสภา ขอให้เรียกประชุมรัฐสภาเพื่อเปิดอภิปรายทั่วไปเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างนายกรัฐมนตรีกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา และอาจจะจบลงด้วยการเสนอตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันของรัฐสภา จะชุดเดียวหรือมากกว่าก็ได้ ให้เวลาจำกัดไว้ ไปร่วมแสวงหาหนทางในรายละเอียดต่อไป ไม่เว้นแม้แต่หนทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะเป็นฉันทมติร่วมกัน และแน่นอนรวมทั้งหนทางอื่น ๆ ในการประสานความคิดที่แตกต่างให้สามารถเดินร่วมกันได้

สารัตถะของมาตรา 165 มีดังนี้ “มาตรา 165 ในกรณีที่มีปัญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธานรัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ รัฐสภาจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้”

ทำเสียแต่วันนี้ ยังไม่สายหรอกครับ

คำนูณ สิทธิสมาน

สมาชิกวุฒิสภา
8 สิงหาคม 2563