ศาลมีคำสั่ง อดิศัย โพธารามิก เป็นบุคคลไร้ความสามารถ ให้อยู่ในความดูแลของภริยา

ศาลมีคำสั่ง อดิศัย โพธารามิก เป็นบุคคลไร้ความสามารถ ให้อยู่ในความดูแลของภริยา
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี มีคำสั่งว่า "นายอดิศัย โพธารามิก" อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในยุครัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของนางพิชนี โพธารามิก ผู้เป็นภริยา

วานนี้ (2 ก.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า นายอดิศัย โพธารามิก เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของนางพิชนี โพธารามิก โดยมีรายละเอียดของประกาศดังนี้

"ด้วย นางพิชนี โพธารามิก ผู้ร้อง ยื่นคำร้องว่า นายอดิศัย โพธารามิก ซึ่งมีอาการป่วยบกพร่องทางสมอง ความจำเสื่อม เดินไม่ได้ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีลักษณะของคนไร้ความสามารถ จึงขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นายอดิศัย โพธารามิก เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง

ศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า อาการของ นายอดิศัย โพธารามิก ดังกล่าวเข้าลักษณะบุคคลวิกลจริต ทั้งปรากฏว่าผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย และในการยื่นคำร้องนี้ นายพิชญ์ โพธารามิก และนางวิรงรอง กุลละวณิชย์ (โพธารามิก) บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายอดิศัยได้ให้ความยินยอมแล้ว เมื่อผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายและดูแลพยาบาลนายอดิศัยมาโดยตลอด ย่อมสามารถรักษาผลประโยชน์ของนายอดิศัยได้ จึงสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล

จึงมีคำสั่งว่า นายอดิศัย โพธารามิก เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของนางพิชนี โพธารามิก ผู้ร้อง

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563"
    
ทั้งนี้ นายอดิศัย โพธารามิก ปัจจุบันอายุ 80 ปี เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อครั้งที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่ามีทรัพย์สินประมาณ 212 ล้านบาท คู่สมรสมีทรัพย์สินกว่า 11.8 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง

  • ปี 2546 - 2548 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร)
  • ปี 2544 - 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รัฐบาลทักษิณ ชินวัตร)
  • ปี 2543 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐบาลชวน หลีกภัย)
  • ปี 2519 - 2520 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ท่านผู้หญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ)