สมช.แย้ม ลุ้นสัปดาห์หน้า ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่

สมช.แย้ม ลุ้นสัปดาห์หน้า ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือไม่
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

สภาความมั่นคงแห่งชาติ เตรียมประชุม "เลิก-ไม่เลิก" พ.ร.ก.ฉุกเฉินสัปดาห์หน้า ส่วนวันนี้พร้อมหารือ Travel Bubble ของ ศบค.ชุดเล็กครั้งแรก

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 - พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เปิดเผยว่า ประเด็นเรื่องการคงไว้ หรือยกเลิกการบังคับใช้พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรือพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้า

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมวงเล็กสำหรับวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นี้้ จะเป็นการหารือถึงแนวทางเพื่อเปิดการท่องเที่ยวแบบจำกัดระหว่างประเทศคู่เจรจา หรือที่เรียกว่า Travel Bubble ซึ่งคาดว่าจะเป็นการพูดคุยกันในเบื้องต้น และยังไม่มีข้อสรุปออกมา