คนโอดวิกฤตว่างงานจากโควิด-19 เศรษฐกิจแย่ ห่วงปัญหาหนี้

คนโอดวิกฤตว่างงานจากโควิด-19 เศรษฐกิจแย่ ห่วงปัญหาหนี้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

"สวนดุสิตโพล" เผย คนโอดวิกฤตว่างงานจากโควิด-19 เศรษฐกิจแย่ ห่วงปัญหาหนี้สิน ขอรัฐช่วยค่าครองชีพ

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,038 คน กรณี “ระดมความคิดแก้วิกฤตว่างงาน”ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าสาเหตุของ “วิกฤตว่างงาน” มาจากเรื่องอะไร พบว่า ร้อยละ 88.18 ระบุ การแพร่ระบาดโควิด-19 รองลงมาร้อยละ 74.03 ระบุ เศรษฐกิจไม่ดี ร้อยละ46.22 ระบุ ปิดกิจการ ร้อยละ 45.35 ระบุ ไม่มีการจ้างงานในตลาดแรงงานเพิ่ม

ทั้งนี้เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่า”การว่างงาน” ทำให้เกิดปัญหาอะไร ตามมาบ้าง พบว่า ร้อยละ 88.91 ระบุ หนี้สิน รองลงมา ร้อยละ 85.73 ระบุ ความเครียด/สุขภาพจิต ร้อยละ 73.48 ระบุ ปัญหาความยากจน ร้อยละ 73.29 ระบุ ปัญหาครอบครัว ร้อยละ 67.60 ระบุ ปล้น จี้ ชิงทรัพย์ ร้อยละ 60.08 ระบุ ฆ่าตัวตาย

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึง กรณี ” วิกฤตว่างงาน” ประชาชนอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องอะไร พบว่า ร้อยละ 71.00 ระบุ การจ้างงานจากภาครัฐ รองลงมาร้อยละ 63.82 ระบุ มาตรการทางภาษี เช่าน ลดภาษี ร้อยละ 58.58 ระบุ ใช้เงินช่วยเหลือ/ค่าครองชีพ ร้อยละ 54.22 ระบุ ฝึกอาชีพ ร้อยละ 44.91 ระบุ หาแหล่งเงินทุน/เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ