กำชับตำรวจทุกนาย ห้ามทำผิดกฎจราจร หวังให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี

กำชับตำรวจทุกนาย ห้ามทำผิดกฎจราจร หวังให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ช่วย ผบ.ตร.กำชับตำรวจทุกนายห้ามทำผิดกฎจราจร สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีบันทึกข้อความถึง ผู้บัญชาการหรือตำแหน่งเทียบเท่า, ผู้บังคับการในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เรื่องกำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาวินัยจราจร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน

เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ที่ไม่รักษาวินัยจราจร อาทิ การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร การขับรถย้อนศร การจอดรถในที่ห้ามจอด โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดทุกกรณี โดยเฉพาะในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชน, กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจทำผิดกฎหมายจราจร จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป โดยไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดและให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น เอาใจใส่ในการอบรมเจ้าที่ตำรวจในสังกัดให้รักษาวินัยจราจรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)