อย.ขอความคิดเห็น ปชช. ร่วมแก้ร่าง พ.ร.บ.กัญชา

อย.ขอความคิดเห็น ปชช. ร่วมแก้ร่าง พ.ร.บ.กัญชา
อีจัน

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจากที่รัฐบาลต้องการผลักดันให้ “กัญชา” ขึ้นมาเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ และนำกัญชามาใช้เพื่อการรักษาโรคและใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ของประเทศไทย จนได้มีการร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติด ฉบับแก้ไข

 

ซึ่งเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทย ร่วมแสดงความคิดเห็นแก้ไขพ.ร.บ.ยาเสพติด ที่จะนำเสนอเข้าสู่การประชาพิจารณ์ของประชาชน เรื่องการ ปลดล็อกกัญชา โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 2 ช่องทาง

ช่องทางที่ 1 สแกนคิวอาร์โค้ดกรอกความคิดเห็น

หรือช่องทางที่ 2 กรอกแบบสอบถามความคิดเห็น

ส่งได้ที่กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2590 7338 ,0 2590 7761 หรือ E-mail narcotic@fda.moph.go.th หรือ std2562@gmail.com

โดยหมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 นี้

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/SitePages/ViewPublicHearing.aspx?Name=Public%20Hearing%20No.33

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ กลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองควบคุมวัตถุเสพติด โทร : 02 590 7314 หรือ 02 590 7761