เรือนจำกาฬสินธุ์ จัดคิวเยี่ยมญาติแบบใหม่ ลงทะเบียนล่วงหน้ากำหนดเดือนละครั้ง

เรือนจำกาฬสินธุ์ จัดคิวเยี่ยมญาติแบบใหม่ ลงทะเบียนล่วงหน้ากำหนดเดือนละครั้ง
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ในยุคที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในการใช้ชีวิตประจำวัน หรือ New Normal เปิดให้เยี่ยมญาติแล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา พร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปิดให้มีการเยี่ยมญาติของผู้ต้องขังในเรือนจำฯ ตามคำสั่งกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ที่กำหนดให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมพร้อมกันทั่วประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป หลังจากไม่ได้มีการเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมมานานถึง 2 เดือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรรัสโควิด-19

โดยวันที่ 2 ของการเปิดให้เยี่ยม มีญาติของผู้ต้องขังเดินทางเข้ารับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามขั้นตอนแบบใหม่ของเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเคร่งครัด

นางละออง อยู่ยั่งยืน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ต้องขังรวมทั้งสิ้น 4,005 คน เป็นผู้ต้องขังชาย 3,618 คน และหญิง 387 คน โดยเรือนจำฯ ได้วางมาตรการให้ญาติเข้าเยี่ยม ซึ่งมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ มาเป็นพี่เลี้ยง เพราะหากเปิดเยี่ยมอาจทำให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้

ซึ่งญาติที่จะเข้าเยี่ยมจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อลดความหนาแน่นในการรอเยี่ยม ผู้ต้องขัง 1 คน อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมไม่เกิน 2 คน  และเยี่ยมได้เดือนละ 1 ครั้ง แต่ละวันเรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์จะกำหนดให้เยี่ยมวันละ 23 รอบ ๆ ละ 7 คน รวม 10 นาที โดยไม่พักเที่ยง เมื่อญาติเยี่ยมเสร็จแล้ว จะทำความสะอาดก่อนเปิดให้เยี่ยมรอบใหม่

และญาติที่มาเยี่ยมต้องผ่านการตรวจสอบรายชื่อ เช็คอิน เช็คเอาท์ ผ่านคิวอาร์โค้ด "ไทยชนะ" และทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย

ทั้งนี้ ได้ตั้งตู้ปันสุขไว้หน้าห้องเยี่ยมญาติด้วย จัดวางเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้า ไว้บริการ ญาติที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยม สามารถจองเยี่ยมผู้ต้องขัง ได้ทาง ID LINE :@633ujtum ทาง Messenger facebook งานเยี่ยมญาติ เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์  และทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-840-062 ต่อ 207