เทวัญ รัฐมนตรีสำนักนายกฯ ลดเงินเยียวยาโควิด-19 พระสงฆ์ เหลือวันละ 60 บาท!

เทวัญ รัฐมนตรีสำนักนายกฯ ลดเงินเยียวยาโควิด-19 พระสงฆ์ เหลือวันละ 60 บาท!
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงการตั้งข้อสังเกตของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับการเยียวยาพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 รูปละ 40 บาท จำนวน 20,000 รูป เป็นระยะเวลา 30 วันว่า เงินที่ใช้เยียวยาดังกล่าวไม่ใช่เงินของรัฐบาล หรือเงินของสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ แต่เป็นเงินจากกองทุนวัดช่วยวัด ซึ่งเป็นการใช้เงินเดือนของพระตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ด้วยกัน ส่วนความช่วยเหลือจากรัฐบาล เบื้องต้นได้จ่ายเงินสดให้วัดศูนย์กลางระดับจังหวัดจำนวน 92 วัด ๆ ละ 5 หมื่นบาท และวัดในระดับอำเภอ 901 วัด ๆ ละ 20,000 บาท เพื่อจับจ่ายซื้ออุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

ล่าสุด ได้ทำเรื่องถึงกระทรวงคลัง เสนอมาตรการเยียวยาพระสงฆ์ทั้งหมด 250,000 รูป ที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่ประชาชนทำบุญที่วัดน้อยลงและจากมาตรการงดเว้นกิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยให้มีการจ่ายเงินเยียวยาพระสงฆ์ เช่นเดียวกับมาตรการเยียวยาพระสงฆ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้จากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ โดยที่คณะรัฐมนตรี ปี 2552 มีมติจ่ายเงินค่าบิณฑบาตและค่าอาหารพระวันละ 100 บาทต่อ 1 รูป ทางสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงจะใช้โมเดลนี้ แต่จะลดลงจำนวนเงินลงเหลือเพียงวันละ 60 บาทต่อรูป โดยจะโอนเงินให้วัดไปบริหารจัดการเองตามจำนวนพระที่มี เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหารหรือค่าใช้จ่ายภายในวัด ยืนยันว่าแม้เศรษฐกิจจะร้ายแรง แต่พระยังเป็นที่พึ่งของประชาชน