เคาะประกันราคาข้าว4ชนิด เผยนายกฯสั่งตรวจคุณภาพซ้ำ

เคาะประกันราคาข้าว4ชนิด เผยนายกฯสั่งตรวจคุณภาพซ้ำ

นายกฯ ตั้ง กอร์ปศักดิ์ - กระทรวงการคลัง ตรวจสอบข้อเท็จจริงคุณภาพข้าวนาปรังปี 51 ในสต็อคของรัฐบาล เล็งส่งรายละเอียดให้กระทรวงพาณิชย์ส่งขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติด้านการผลิตว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้ผลสรุปของราคาประกันข้าว 4 ชนิด คือ 1.ข้าวหอมมะลิ ยังยืนที่ราคาประกันที่ได้เสนอคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ไปก่อนหน้านี้ คือ 15,300 บาท/ตัน แต่ลดปริมาณประกันราคาได้ไม่เกิน 14 ตัน/ครัวเรือน จากเดิมกำหนดให้ไม่เกิน 16 ตัน/ครัวเรือน 2.ข้าวหอมจังหวัด ราคาประกันที่ 13,300 บาท/ตัน 3.ข้าวเหนียว ราคาประกันที่ 9,500 บาท/ตัน และ 4.ข้าวนาปรัง ราคาประกันที่ 10,000 บาท/ตัน ซึ่งมีการคิดราคากำไรใหม่ โดยบวกเพิ่มจากต้นทุนและค่าขนส่งเป็น 40% จากเดิมคิดที่กำไร 30% ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการจะเสนอแนวทางการกำหนดราคาประกันดังกล่าวต่อ กขช.พิจารณาต่อไป

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จะเสนอ กขช.พิจารณาผลการตรวจสอบคุณภาพข้าวนาปรัง ปี 2551 ในสต๊อคของรัฐบาลหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้ตนและกระทรวงการคลังตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งพบว่าข้าวใน จ.นครสวรรค์ และกำแพงเพชร มีกว่า 40 โกดัง คิดเป็นประมาณ 47% ของปริมาณสต๊อคข้าวที่มีอยู่ประมาณ 1.48 ล้านตัน เป็นข้าวที่มีคุณภาพดีเลิศทุกโกดัง ทั้งนี้ จะส่งรายละเอียดให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการนำข้าวส่วนหนึ่งไปขายในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จำนวน 300,000 ตัน ตามมติ กขช.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลกล่าวว่า การตรวจสอบครั้งนี้ไม่ตรงกับที่กระทรวงพาณิชย์รายงานต่อที่ประชุม กขช.ก่อนหน้านี้ว่า ข้าวในโกดังดังกล่าวทั้งหมดเป็นข้าวเสื่อมคุณภาพมาก ทำให้นายกฯ มอบหมายให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพข้าวอีกครั้ง

 

ภาพ : เนชั่น