ผบ.ทอ. ชมการทดสอบใช้งาน "น้องถาดหลุม" แนะขั้นต่อไปใช้ AI ควบคุมแทนคน

ผบ.ทอ. ชมการทดสอบใช้งาน "น้องถาดหลุม" แนะขั้นต่อไปใช้ AI ควบคุมแทนคน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เยี่ยมชมการทดสอบการใช้งานหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19  (RTAF Nursing_Bot) หรือ น้องถาดหลุม ณ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) เพื่อติดตามเร่งรัดการผลิต และให้คำแนะนำ เพื่อให้นวัตกรรมที่คิดค้นมีคุณภาพมาตรฐาน มีต้นทุนการผลิตต่ำและใช้ประโยชน์ได้ในกองทัพ โดยทีมงานวิจัยโครงการของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชได้ดำเนินการพัฒนาน้องถาดหลุมเสร็จเรียบร้อย พร้อมติดตั้งแท็บเล็ตให้กับน้องถาดหลุมเพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลสามารถติดต่อสื่อสารหรือสอบถามอาการกับผู้ป่วยได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งในวันนี้ทีมงานวิจัยได้ทำการฝึกการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลในการควบคุมน้องถาดหลุมผ่านวิทยุควบคุม โดยเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกคนสามารถควบคุมได้เป็นอย่างดี โดยกำหนดส่งมอบให้เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๓ ตัว ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) นำไปใช้งานต่อไป

สำหรับน้องถาดหลุมในชุดแรกมีขีดความสามารถในการลำเลียงส่งอาหาร ยา เสื้อผ้า แก่ผู้ป่วย COVID-19 โดยควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยการบังคับวิทยุ ไปยังเตียงผู้ป่วย ตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติผู้ป่วย COVID-19 พร้อมการทำงานของระบบจดจำใบหน้า จากนั้นระบบจำทำการบันทึกอุณหภูมิที่วัดได้พร้อมวันเวลาที่ตรวจวัดลงบนภาพใบหน้าผู้ป่วย และนำไปเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลซึ่งเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลสามารถเข้าดูทางมือถือได้ตลอดเวลา

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้มอบนโยบายให้ทีมงานวิจัยโครงการของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชพัฒนาหุ่นยนต์ในชุดต่อไปให้มีความฉลาดมากขึ้น โดยพัฒนาการใช้งานให้เป็นแบบ AI ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่พยาบาลควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยการบังคับวิทยุ