บุรีรัมย์จับคนฝ่าฝืนเคอร์ฟิว - พ.ร.บ.โรคติดต่อ ส่งฟ้องศาลดำเนินคดีแล้ว 14 ราย

บุรีรัมย์จับคนฝ่าฝืนเคอร์ฟิว - พ.ร.บ.โรคติดต่อ ส่งฟ้องศาลดำเนินคดีแล้ว 14 ราย
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการจับกุมผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือเคอร์ฟิว ออกนอกเคหะสถานหลังเวลา 22.00 – 04.00 น.  และฝ่าฝืน พ.รบ.โรคติดต่อ  แล้ว 14 ราย  อยู่ระหว่างส่งฟ้องศาลดำเนินคดี ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติการประกาศทางราชการเคร่งครัด  เพื่อร่วมกันป้องกันการระบาดโควิด-19

(6 เม.ย.63)  ภายหลังจากรัฐบาลได้มีการยกระดับมาตรการควบคุมป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการออกประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  ช่วงเวลา 22.00 น.– 04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นมา ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มข้น ทั้งการตั้งด่านตรวจในทุกพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งชุดปฏิบัติการปราบโควิดทั้ง 23 อำเภอ เพื่อจับกุมผู้ฝ่าฝืนกระทำผิด  

ซึ่งขณะนี้ได้ทำการจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือเคอร์ฟิวแล้วจำนวน  11 ราย  คือ ท้องที่ สภ.ลำปลายมาศ  4 ราย , สภ.ประโคนชัย  4 ราย , สภ.กระสัง 2 ราย  และ สภ.สตึก 1 ราย  นอกจากนั้นยังได้ดำเนินการจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ หรือ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558  อีกจำนวน 3 ราย คือ สภ.เมือง 1 ราย , สภ.โนนเจริญ 1 ราย และ สภ.แคนดง 1 ราย รวมขณะนี้ได้ดำเนินการจับกุมผู้ฝ่าฝืนทั้ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ แล้วจำนวน 14 ราย อยู่ระหว่างส่งฟ้องศาลดำเนินคดี  

พ.ต.อ.รุทธพล เนาวรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้ขอความร่วมมือประชาชนได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และประกาศของทางราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  แต่หากผู้ใดยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมายทุกราย โดยไม่มีการละเว้น