ประกาศตามหาผู้โดยสารการบินไทยเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ไฟลต์ TG917 เดินทาง 27-28 มี.ค.

ประกาศตามหาผู้โดยสารการบินไทยเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ไฟลต์ TG917 เดินทาง 27-28 มี.ค.

วันนี้ (2 เม.ย.) เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ออกประกาศเตือนผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า ผู้โดยสารสายการบินไทย ในช่วงเวลาต่อไปนี้ ถือว่ามีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) อันเนื่องมาจากผู้โดยสาร 3 รายมีอาการป่วยตั้งแต่บนเครื่องและผลตรวจยืนยันติดเชื้อ ดังนี้

  • ผู้โดยสารการบินไทย เที่ยวบิน TG917 ที่เดินทางมาจากสนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 21.25 น. (เทียบเวลาแบบ GMT) ที่นั่ง 49D เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 15.51 น.
  • ผู้โดยสารการบินไทย เที่ยวบิน TG917 ที่เดินทางมาจากสนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 21.25 น. (เทียบเวลาแบบ GMT) ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ 2 ที่นั่ง เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 15.51 น.

finding-tg917-risky-passenger

ดังนั้น ผู้โดยสารสายการบินไทย เที่ยวบิน TG917 ท่านอื่นที่ร่วมเดินทางมาในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ไปด้วย จึงขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

  • ท่านที่ไม่มีอาการป่วย "หยุดงาน ใส่หน้ากากอนามัย" และสังเกตอาการจนครบ 14 วัน
  • ท่านที่มีอาการป่วย ให้ไป "โรงพยาบาลใกล้บ้าน" และติดต่อคลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจ พร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม หากท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 061 394 5402 และ 061 394 5403