พังงาเตรียมปิดเมือง ร้านสะดวกซื้อปิดสี่ทุ่มถึงตีสี่ แม้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19

พังงาเตรียมปิดเมือง ร้านสะดวกซื้อปิดสี่ทุ่มถึงตีสี่ แม้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

“แม้ว่าจังหวัดพังงาจะไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่การห้ามบุคคลเข้าออกจะเป็นวิธีที่จังหวัดพังงาจะสามารถยืดระยะเวลารักษาพื้นที่สีขาวไว้ได้” นี่คือคำกล่าวของ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หลังแถลงข่าวเรียมปิดเมืองห้ามเข้า-ออก พร้อมกำหนดเวลาเปิด-ปิดร้านสะดวกซื้อ ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีใจความว่า เตรียมให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ในระดับประเทศจะคลี่คลาย โดยมีรายละเอียดคือ 

“ห้ามบุคคลทั่วไปเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา เว้นแต่ บุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพ กู้ภัย การปฏิบัติงานหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การให้บริการขนส่งสินค้าเพื่อการบริโภค อุปโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ หรือศาล ตามความจำเป็น หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอประจำด่านขาเข้า ภายใต้เงื่อนไขว่า บุคคลที่เดินทางออกไปจากจังหวัดพังงา ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอประจำด่านขาออก และต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอประจำด่านกำหนด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อโควิด-19

นอกจากนั้นร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง หรือร้านอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. โดยจะมีเจ้าหน้าที่จัดเวรทำหน้าที่ ประจำศูนย์ติดต่อสอบถามข้อมูลการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการรับทราบข้อมูลทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 098-857-7330 ซึ่งเป็นเบอร์สายด่วน โควิด หรือ โควิด ฮอตไลน์ จะมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายปกครอง สาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ตอบข้อซักถามปัญหาที่ประชาชนสงสัยป้องกันการสับสน ข่าวปลอม ข่าวมั่ว และเฟคนิวส์

ทั้งนี้แม้ว่าจังหวัดพังงาจะยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทว่าหลังจากพบว่ามีประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทยอยเข้ามาในพื้นที่พังงานับเป็นกว่าพันคน ทำให้พื้นที่พังงามีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ จึงเตรียมออกมาตรการดังกล่าว และจะเข้าประชุมพิจารณากับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงาเพื่อออกประกาศต่อไป