เมืองนนท์เตรียมจำกัดเวลาร้านสะดวกซื้อ หลังพบวัยรุ่นมั่วสุม ดีเดย์เริ่ม 1 เม.ย.

เมืองนนท์เตรียมจำกัดเวลาร้านสะดวกซื้อ หลังพบวัยรุ่นมั่วสุม ดีเดย์เริ่ม 1 เม.ย.
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ 30 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในที่ประชุมนั้นปรากฏว่าในที่ประชุมได้เสนอให้ทางจังหวัดนนทบุรี 

นำมาตรการควบคุมเวลาเปิดปิดของร้านสะดวกซื้อภายในจังหวัดมาบังคับใช้ เนื่องจากที่ผ่านมาหลังจังหวัดมีมาตรการออกมาเพื่อจะควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 แล้ว

แต่กลับได้รับรายงานว่า มีกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มคนทั่วไป หันไปใช้วิธีรวมกลุ่มกันหน้าสะดวกซื้อ ตั้งวงสังสรรค์กันอยู่หลายจุด หลังจากที่ร้านอาหารส่วนใหญ่หันมาใช้วิธีให้ซื้ออาหารกลับบ้านโดยไม่มีโต๊ะนั่ง

โดยนายสุจริต ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัดเตรียมทำเรื่องถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อออกคำสั่งดังกล่าว ให้ร้านสะดวกซื้อทั้งหมดในจังหวัด หยุดให้บริการตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึง 05.00 น.

โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 เม.ย..63 เป็นต้นไปทั้งนี้เนื่องจากยังมีผู้ฝ่าฝืนไม่ให้ความร่วมมือกับมาตรการของทางจังหวัดเท่าที่ควร ทำให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อมากขึ้น สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น

ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรีจึงมีความจำเป็น ต้องใช้คำสั่งควบคุมเวลาเปิดปิดของร้านสะดวกซื้อทั้งหมดในจังหวัดปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ไม่ให้แพร่กระจายหรือขยายตัวมากไปกว่านี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เผยอีกว่า ขณะนี้ทางจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบเงินช่วยเหลือ 50 ล้านบาทจากนายก อบจ.นนทบุรี และ เทศบาลนครนนทบุรีมอบเงินช่วยเหลืออีก 25 ล้านบาท เทศบาลนครปากเกร็ด 25 ล้านบาท รวมเป็น 100 ล้านบาท

เพื่อนำเงินสมทบที่ได้ไปซื้อเครื่องช่วยหายใจ เครื่องฟอกไต ชุดและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการหากเกิดเหตุฉุกเฉิน จะได้มีอุปกรณ์เตรียมพร้อมไว้ใช้ได้ทันท่วงที