ม.มหิดล พบบุคลากรต้องสงสัยติด "โควิด-19" อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน

ม.มหิดล พบบุคลากรต้องสงสัยติด "โควิด-19" อยู่ระหว่างรอผลตรวจยืนยัน
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยมหิดล ออกแถลงการณ์ พบบุคลากรต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสเชื้อ "โควิด-19" หลังกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ยืนยันดูแลใกล้ชิด และอยู่ในระหว่างรอผลการตรวจยืนยัน

(25 ก.พ.) ในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่แถลงการณ์กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่ลงนามโดยศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีเนื้อหาดังนี้

กรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ในมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากมีบุคลากรที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จากการเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดต่อเนื่อง และมีอาการไข้ภายใน 14 วัน ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และอยู่ในระหว่างรอผลการตรวจยืนยัน และได้มีการดูแลผู้ที่สัมผัสกับบุคลากรดังกล่าวตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม อย่างเคร่งครัด

สำหรับบุคลากรที่ไม่ได้ใกล้ชิดโดยตรงกับผู้ที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยดังกล่าว ขอให้ดูแลสุขภาพ และปฏิบัติตามแนวหางของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม