"สมพงษ์" ประเดิมซักฟอกรัฐบาล ชี้ "ประยุทธ์" ล้มเหลว 5 ประการ ไม่ควรเป็นนายกฯ

"สมพงษ์" ประเดิมซักฟอกรัฐบาล ชี้ "ประยุทธ์" ล้มเหลว 5 ประการ ไม่ควรเป็นนายกฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล มีข้อกล่าวหา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีอีก 5 คน โดยพล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้ไม่ยึดมั่นและศรัทธาต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ล้มล้างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ กระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไป ตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญใช้อำนาจที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมละเมิดหลักนิติธรรมและสิทธิเสรีภาพของบุคคลอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีความล้มเหลว 5 ประการ คือ

1.ความล้มเหลวต่อการสร้างความเชื่อมั่นในทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากมีการสร้างกลไก เพื่อรักษาอำนาจของพวกพ้อง เช่น การได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาจากเสียงของ ส.ว. ที่แต่งตั้งมาเองไม่ได้มาจากเสียงของประชาชน

2.ล้มเหลวต่อการบริหารราชการแผ่นดิน หลักการคือหลักกูและพวกพ้องอย่างไม่อับอาย

3.ล้อเหลวในการจัดการด้านเศรษฐกิจ ทั้งที่นายกรัฐมนตรีไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจ ด้วยการบริหารงานที่ล้มเหลวได้ฆ่าชีวิตประชาชนในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่

4.ล้มเหลวต่อการปราบทุจริตคอร์รัปชั่น ถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามก็จะจัดการ แต่ถ้าเป็นฝั่งตนก็ช่วยเหลือ มีองค์กรต่างๆ ที่ทำให้คดีล่าช้าและสุดท้ายก็หายไป และ

5.ล้มเหลวในเรื่องภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรี ที่อาจจะเป็นผู้นำกองทัพที่ดี แต่การบริหารประเทศสอบตก เพราะเชื่อว่าอำนาจสูงสุดอยู่ที่ผู้มีตำแหน่ง เป็นคำสั่งจากบนลงล่าง ไม่ต้องการให้มีการทักท้วงหรือเห็นต่าง จะเห็นได้จากพฤติกรรมและคำพูดที่สะท้อนวุฒิภาวะทางปัญญาและอารมณ์ หลายครั้งคำพูดกระเทือนต่อสังคมโลก