“ศรีสุวรรณ” เตรียมบุก กกต. จี้เร่งคดีอาญา ”ธนาธร”

“ศรีสุวรรณ” เตรียมบุก กกต. จี้เร่งคดีอาญา ”ธนาธร”
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

"ศรีสุวรรณ" เตรียมบุก กกต.จี้เร่งดำเนินคดีอาญากับ "ธนาธร" และ กก.บห.อนาคตใหม่ เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานต่อนักการเมือง

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “ศรีสุวรรณ จรรยา” โดยมีใจความว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ และตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี และห้ามไปยุ่งเกี่ยวในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่นั้น

แต่เนื่องจากตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่นั้น ระบุไว้ชัดเจนว่าพรรคอนาคตใหม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นตาม ม.66 โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายตาม ม.72 แห่ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง โดยมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคอนาคตใหม่ทำการฝ่าฝืน ม.72 อันเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ตาม ม.92 วรรคสอง ประกอบ ม.92 วรรคหนึ่ง (3)

ดังนั้น จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 124 และมาตรา 125

นอกจากนั้น กรณีที่พรรคอนาคตใหม่มีการนำเงินรายได้ของพรรคที่ได้จากการระดมทุน การรับบริจาค ขายของที่ระลึก ไปใช้หนี้เงินกู้ให้กับผู้ให้กู้ เป็นการฝ่าฝืน ม.87 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-10 ปี ปรับตั้งแต่ 1 – 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยจะต้องดำเนินคดีอาญา

ทั้งนี้ ตนจึงจำเป็นต้องเดินทางไปจี้ให้ กกต. เร่งดำเนินคดีอาญาต่อนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเร็ว เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานต่อนักการเมืองต่อไป ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน กกต.