PM 2.5 ภาคเหนือวิกฤติ ดัชนีคุณภาพอากาศแพร่-น่าน แดงจนม่วง

PM 2.5 ภาคเหนือวิกฤติ ดัชนีคุณภาพอากาศแพร่-น่าน แดงจนม่วง

เว็บไซต์ aqicn.org เผยแพร่ดัชนีคุณภาพอากาศของภาคเหนือของไทย เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (27 ม.ค.) พบว่าหลายจังหวัดมีคุณภาพอากาศที่แย่ต่อสุขภาพมากๆ จนอยู่ในขั้นสีม่วง หรือร้ายแรงกว่าระดับสีแดง

เครื่องวัดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ ระบุว่า คุณภาพอากาศอยู่ที่ระดับ 235 หรือสีม่วง เช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลบ้านหลวง จ.น่าน ที่อยู่ที่ระดับ 281 ซึ่งแย่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ

ส่วนจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือก็ไม่น้อยหน้า อย่างเช่น ที่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ที่เครื่องวัดคุณภาพอากาศระบุค่าได้ถึงระดับ 168 ในขั้นสีแดง หรือที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่วัดได้ที่ระดับ 152 ในขั้นสีแดงเช่นกัน