รมช.เกษตรฯ เตรียมชู "ควายไทย" แก้ความยากจน

รมช.เกษตรฯ เตรียมชู "ควายไทย" แก้ความยากจน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมชูขยายควายไทยแก้ไขความยากจน โดยใช้สอนศิริฟาร์มควายไทยเป็นต้นแบบ

นายประภัตร โพธสุธน รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสอนสิริฟาร์ม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมราชการและติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายนายวรพจน์ แววสิงห์งาม รอง ผวจ.ปราจีนบุรี ,นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง,นายพรหมพิริยะ สอนสิริ เจ้าของฟาร์ม ให้การต้อนรับ

นายนายวรพจน์ กล่าวว่า “จังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 2,976,475 ไร่ แบ่งการปกครองเป็น 7 อำเภอ 64 ตำบล 708 หมู่บ้าน ,องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 1 แห่ง, 13 เทศบาล และ 56 องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีคำขวัญประจำจังหวัดคือ “ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี”

ประชากรส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ทำนาน ทำสวนผลไม้ ทำให้ประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี มีผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี กับผลไม้ที่เป็นที่รู้จัก เช่น ทุเรียน กระท้อน มะปราง มะยงชิด โดยเฉพาะทุเรียนได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นทุเรียนจีไอ ทำให้ทุเรียนจากปราจีนบุรีมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศทุกปี และเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำรายใหญ่ของประเทศ ได้แก่ อำเภอบ้านสร้าง ซึ่งทำรายได้สู่ประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีเป็นอย่างมาก

ด้านปศุสัตว์ มีสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี สัตว์ปีกเพื่อการส่งออก ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์ปีกในระบบอุตสาหกรรม เพื่อการส่งออก จำนวน 432 ฟาร์ม ,โรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก จำนวน 1 แห่ง โดยส่งออกไปยังกลุ่มประเทศยุโรป ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน

ส่วนการผลิตสุกรในระบบอุตสาหกรรม มีจำนวนฟาร์มที่เป็นมาตรฐาน จำนวน 136 ฟาร์ม ซึ่งผลิตสุกรป้อนในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศบางส่วน และมีโรงฆ่าสุกรผ่านระบบมาตรฐาน GMP จำนวน 2 แห่ง ซึ่งโรงฆ่ามาตรฐานสามารถส่งสัตว์ไปยังตลาดโมเดิร์นเทรด ได้แก่ บิ๊กซี เทสโก้โลตัส แม็คโคร

และในวันนี้ ได้เข้าตรวจเยี่ยม สอนศิริฟาร์มควายไทย เลขที่ 66/1 หมู่ที่ 2 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เจ้าของฟาร์มนายพรหมพิริยะ สอนศิริ อายุ 52 ปี ปัจจุบันเลี้ยงควายทั้งหมด 260 ตัว แบ่งออกเป็นพ่อพันธุ์ 2 ตัว แม่พันธุ์ 160 ตัว ,แม่รีดนม 40 ตัว และ ลูกควาย 58 ตัว

สอนศิริฟาร์มควายไทย เป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ทั้งสถานที่ วิธีการเลี้ยง และการคัดเลือกพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ทำให้ได้ควายที่มีรูปร่างใหญ่ สมบูรณ์ เป็นที่ต้องการของตลาด จุดเด่นของฟาร์ม อยู่ที่การเลี้ยงควายไทยขายนมในโรงเรือนแบบประณีต เน้นความสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น ควายได้รับการตรวจโรคและได้รับการรับรองฟาร์มปลอดโรคจากหน่วยงานปศุสัตว์

ปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากนมควายไทยพร้อมดื่ม ต่อยอดธุรกิจเพิ่มเติม ได้แก่ โยเกิร์ต พุดดิ้ง สบู่ และ ครีมบำรุงผิว ตลอดจนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเขาได้แก่หวี ไม้เกาหลัง และ หนังสตี๊ก เป็นต้น

นายประภัตร โพธสุธน รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “ปัจจุบันควายไทยเป็นของคู่เมือง มีแนวคิดที่พัฒนาส่งเสริมการเลี้ยงควายไทยโดยเอาสอนศิริฟาร์มเป็นแม่ข่าย-ต้นแบบในการพัฒนาการเลี้ยง-ขยายเครือข่ายควายไทยให้พัฒนาต่อไป”นายประภัตร กล่าว