วธ.แจกหนังสือที่ระลึก "พล.อ.เปรม" ในงานพระราชทานเพลิงศพฯ วันนี้

วธ.แจกหนังสือที่ระลึก "พล.อ.เปรม" ในงานพระราชทานเพลิงศพฯ วันนี้
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์หนังสือ “จารึกไว้ในแผ่นดิน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ฯ" โดยจะแจก "บัตรรับหนังสือ" แก่ผู้ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพฯ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ วัดเทพศิรินทราวาส

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทำหนังสือ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดทำหนังสือที่ระลึก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ "จารึกไว้ในแผ่นดิน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ" เพื่อเป็นที่ระลึก เป็นเกียรติประวัติ และเผยแพร่เกียรติคุณ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562

ในฐานะที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นบุรุษ 5 แผ่นดิน นายกรัฐมนตรี 3 สมัย และรัฐบุรุษ 2 รัชกาล เป็นผู้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อชาติ บ้านเมือง และเป็นแบบอย่างของความรักชาติ รักแผ่นดิน การประกอบคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์ทั้งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งด้านการส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

นายอิทธิพล กล่าวว่า สำหรับหนังสือที่ระลึก “จารึกไว้ในแผ่นดิน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ” มีเนื้อหาประกอบด้วย ภูมิหลัง ชีวประวัติและการศึกษา เส้นทางแห่งเกียรติยศ อาทิ การรับราชการทหาร การก้าวสู่ตำแหน่ง “นายกรัฐมนตรี” กว่าจะมาเป็น “รัฐบุรุษ” และ “ประธานองคมนตรี”

รวมทั้งเกียรติยศอันสูงสุดและเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ซึ่งรวบรวมผลงานโดดเด่นในแต่ละด้าน ได้แก่ 1. ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชน อาทิ การให้ทุนการศึกษา การส่งเสริมการศึกษาและการสร้างสรรค์ศิลปะ 2. ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ ชุดพระราชทาน ภาษาไทย และวันศิลปินแห่งชาติ 3. ด้านดนตรี 4. ด้านเศรษฐกิจ อาทิ การดำเนินนโยบายลดค่าเงินบาทและปรับปรุงระบบอัตราแลกเปลี่ยน โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ5. ด้านการต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังรวบรวมอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีตามสถานที่ต่างๆ ที่หน่วยงาน ประชาชน รวมพลัง ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณความดี ตลอดจนปาฐกถาพิเศษกว่า 59 เรื่อง ที่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้บรรยายในโอกาสต่างๆ รวมถึง เพลง "ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" ที่พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขับร้อง มีเนื้อหาซาบซึ้ง ประทับใจ ทำให้เกิดความรู้สึก รักชาติ รักแผ่นดิน ส่งผลให้คนไทยตระหนักในความรักชาติ รักแผ่นดิน จงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัติย์อย่างมั่นคง เกิดความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติ

ทั้งนี้ วธ.ได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกฯ จำนวน 5,000 เล่ม โดยได้จัดทำ "บัตรรับหนังสือ" มอบแก่ผู้เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ณ วัดเทพศิรินทราวาส

ผู้ที่ได้รับบัตรสามารถนำมารับหนังสือที่กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 13 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2563 นอกจากนี้ จะแจกจ่ายแก่ห้องสมุดสถานศึกษา และส่วนราชการ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่สนใจสามารถดาวโหลดเนื้อหาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ปลายเดือนธันวาคมนี้) ได้ที่เว็บไซต์ www.m-culture.go.th สอบถามรายละเอียดสายด่วนวัฒนธรรม โทร. 1765