พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จัดใหญ่วันดินโลก

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 จัดใหญ่วันดินโลก
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

5 ธันวาคม ของทุกปีนับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ประชาชนทั้งโลกต่างรับรู้ว่าเป็นวันสำคัญของมนุษยชาติที่ต่างตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากการที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นับแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ตราบเสด็จสวรรคตทรงให้ความสำคัญ เรื่องดิน น้ำ และ ป่า ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เป็นคุณูปการต่อการดำรงอยู่ของสรรพสิ่งต่อมวลมนุษยชาติอย่างสมดุล และมีการขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและปลื้มปีติแก่คนไทยทั้งประเทศ รวมถึงประชาชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ซึ่งวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ตรงคลองหลวง จ.ปทุมธานี ปีนี้จัดงานใหญ่วันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเกี่ยวกับทรัพยากรดินที่มีปัญหา ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดินต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และการสร้างความมั่นคงทางอาหารโลก ภายใต้งาน “มหกรรม ภูมิพลังแผ่นดิน” และมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป นอกจากกิจกรรมอบรม เรียนรู้เรื่องเกษตรแล้ว ยังมีกิจกรรมพิเศษตรงโซน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด บริเวณ บ้านสี่ภาค ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย วิถีชีวิต ขนมธรรมเนียมประเพณี ของภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีสาน และ ภาคเหนือ ซึ่งแต่ละบ้านมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย ทั้งการประดิษฐ์หัวจุกมะพร้าวให้เป็นเครื่องประดับ ศาสตร์อาหารเป็นยา ปะติมากรรมรูปเหมือนของในหลวง ร.๙ การทำเกษตรตามศาสตร์ราชาโดยเน้นโครงการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องดิน การแปรรูปถั่วดาวอินคา เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม เพื่อสุขภาพ และ การละเล่นปั้นดิน

s__5546005นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อีกทั้ง ยังมีเมนูเด็ดจากผลิตภัณฑ์อินทรีย์มากมายมาให้ผู้ร่วมงานได้ลองลิ้มชิมรส ทั้งข้าวไข่เจียว 3 สี โดยใช้ไข่และข้าวอินทรีย์ จากฟาร์มแม่ทวด ซึ่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร เหมาแจกทีมงาน เติมพลังก่อนกลับไปทำงานต่อที่กระทรวงฯ นอกจากช่วยเหลือเกษตรกรแล้วยังได้อิ่มท้องอีก นอกจากนี้ ยังมีน้ำตาลมะพร้าวสด ผัดไทยใบบัว ข้าวจี่พันอ้อย น้ำอ้อยสด และ กาแฟโรบัสต้าชุมพร 491 เรียกได้ว่างานนี้ กิจกรรมเด่นอาหารอร่อยเด็ดใครที่มาร่วมงานรับรองหน้าเปื้อนยิ้มกลับบ้านทุกราย

s__5546008นางบุญยืน กิไพโรจน์ เกษตรกรอินทรีย์ จ.ประจวบฯ เครือข่ายกลุ่มสรรพสิ่ง แม่ทวด ภาคใต้

อย่างไรก็ตาม วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยรวมพลังสืบสานพระราชปณิธานประกอบคุณงามความดีเพื่อจรรโลงสังคมที่พร้อมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมดำเนินตามวิถีแห่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามโดยมีศาสนาที่แต่ละท้องถิ่นนับถือที่คนไทยทุกภูมิภาคสืบสานนำอบรมบ่มนิสัยปลูกฝังหล่อหลอมเพื่อจรรโลงความดีงามนำมาซึ่งความสุขสงบของประเทศชาติและประชาชน

s__5546006

สำหรับ “มหกรรม ภูมิพลังแผ่นดิน” ตรงคลองหลวง จ.ปทุมธานี จะจัดไปจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 นาฬิกา ของทุกวัน อย่าลืมมาเรียนรู้ศาสตร์ราชาเรื่องการแก้ไขปัญหาดินในโครงการพระราชดำริของในหลวง ร.๙

s__5546003

s__5546009