ชาวคริสต์เรือนแสน ชื่นชมพระบารมีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่างพิธีมิสซา

ชาวคริสต์เรือนแสน ชื่นชมพระบารมีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ระหว่างพิธีมิสซา

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงประกอบพิธีมิสซา (นมัสการพระเจ้า) ที่สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในช่วงเย็นวันนี้ (21 พ.ย.) โดยมีชาวคริสต์ราว 70,000 คน เข้าร่วม ซึ่งหลายคนแสดงความชื่นชมยินดีที่ได้เห็นพระบารมีของประมุขแห่งศาสนาจักรคาทอลิกพระองค์นี้ด้วยตาของตัวเอง

พิธีมีขึ้นในช่วงที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนประเทศไทยวันที่ 20-23 พ.ย. นี้ โดยในช่วงก่อนหน้าของวันนี้ (21 พ.ย.) พระองค์เสด็จพบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริยณายก ซึ่งเป็นประมุขของศาสนาพุทธในประเทศไทย ก่อนเสด็จพบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อเวลา 17.05 น.

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเป็นพระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็กที่สุดในโลก โดยตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี

หลังจากเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นเป็นจุดหมายต่อไป