ก.ต.ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง อดีตประธานแผนกคดีล้มละลายศาลฎีกา

ก.ต.ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง อดีตประธานแผนกคดีล้มละลายศาลฎีกา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ก.ต.มีมติ 12-2 ตั้งคณะกรรมการสั่งสอบวินัยร้ายเเรง "ชำนาญ รวิวรรณพงษ์" อดีตประธานแผนกคดีล้มละลายศาลฎีกา แทรกเเซง กระบวนการพิจารณาคดีมรดกครอบครัวที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา

(18 พ.ย.) ที่ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม ชั้น 3 ศาลฎีกา นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 16/2562 มีวาระการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาหลายตำแหน่ง รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดตั้งผู้พิพากษาอาวุโสเเละวาระอื่นๆ ยังมีวาระที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ ก.ต.ได้มีการลงมติจากที่ คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (อ.ก.ต.) ได้ทำลงมติเสียงข้างมาก 13-4 (อ.ก.ต.) เดิมมี 21 คน แต่ตอนพิจารณาอยู่ในช่วงสับเปลี่ยนตำเเหน่งเลื่อนขั้นศาลทำให้เหลือ 17 คน

พร้อมทำความเห็นเสนอว่าการกระทำของ นายชำนาญ รวิวรรณพงษ์ อดีต ปธ.เเผนกคดีล้มละลายศาลฎีกา ในเหตุการณ์คดีมรดกที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่กล่าวหาว่ามีการเเทรกเเซงการพิจารณาพิพากษาคดีในศาล เห็นควรที่จะถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายเเรง โดย ก.ต.ได้พิจารณาเเล้วมีมติ เสียงข้างมาก 12-2 เห็นควรตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายเเรง นายชำนาญ ตามที่ อ.ก.ต.เสียงข้างมากทำความเห็นมา

นอกจากนี้ที่ประชุม ก.ต.ยังมีการลงมติทบทวนมติ ก.ต.ครั้งที่ 9/2562 ที่ที่ประชุม ก.ต.มีมติให้นายชำนาญ ไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ โดยที่ประชุมเสียงข้างมาก 12-2 ให้ ก.ต.ทบทวนมติเรื่องที่จะให้นายชำนาญเป็นผู้พิพากษาอาวุโสฯ

เเละเมื่อมีการทบทวนเเล้ว หลังจากนั้น ก.ต.ยังได้มีการลงมติเห็นชอบหรือไม่ที่จะให้นายชำนาญ เป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษ ผลปรากฎว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 12-2 ไม่ผ่านให้นายชำนาญ ดำรงตำเเหน่งเป็นผู้พิพากษาอาวุโส