“ไพบูลย์” แนะนายกฯ ส่งคืนหนังสือเรียก ”เสรีพิศุทธ์”

“ไพบูลย์” แนะนายกฯ ส่งคืนหนังสือเรียก ”เสรีพิศุทธ์”
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ไพบูลย์" แนะ นายกรัฐมนตรี ส่งคืนหนังสือเรียกของ "เสรีพิศุทธ์" ชี้เป็นการกระทำโดย ผิดกฎหมาย

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ระบุว่า การออกหนังสือเรียกให้นายกรัฐมนตรีมาชี้แจงครั้งล่าสุดของพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ประธานคณะกรรมาธิการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฏร (กมธ.ป.ป.ช.) นอกจากขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้ว ในหนังสือฉบับดังกล่าวยังระบุเรื่องที่ขอให้ชี้แจงแถลงข้อเท็จจริง คำถามจำนวน 16 ข้อ ที่ไม่อยู่ในกรอบอำนาจของ กมธ. ป.ป.ช. วิญญูชน ที่ได้อ่านคำถามดังกล่าวแล้ว ย่อมเห็นได้อย่างชัดเเจ้งว่า มีเจตนาจงใจกลั่นแกล้งผู้ที่ต้องไปชี้แจงแถลงข้อเท็จจริง จึงอาจเข้าข่ายเจ้าหน้าที่รัฐ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และประกอบกับกรณีดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย พ.ร.บ.คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของส.ส.และส.ว. พ.ศ.2554 ขัดหรือเเย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา129 แล้ว

ทั้งนี้ นายไพบูลย์ ยังเห็นว่า นายกรัฐมนตรี ควรปฏิเสธไม่ไปชี้แจงต่อ คณะ กมธ. ป.ป.ช. ตามหนังสือที่ สผ.0019.05/945 หรือพิจารณาส่งคืนหนังสือฉบับดังกล่าว โดยเหตุที่เป็นการออกหนังสือโดยมิชอบด้วยกฏหมายหลายประการ และ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ควรเร่งขอยกเลิกหนังสือฉบับดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในความผิดตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 157