ใกล้บ๊วย! ทักษะภาษาอังกฤษคนไทย “ระดับต่ำมาก” รั้ง 74 ของโลก

ใกล้บ๊วย! ทักษะภาษาอังกฤษคนไทย “ระดับต่ำมาก” รั้ง 74 ของโลก
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

เกือบรั้งบ๊วย! เผยข้อมูลการจัดอันดับทักษะด้านภาษาอังกฤษ ไทยรั้งที่ 74 ของโลก ประเมินอยู่ใน “ระดับต่ำมาก” รูด 3 ปีติด แพ้ทั้งเวียดนาม อินโดนีเซีย

เว็บไซต์ Education First ได้เผยข้อมูลการจัดอันดับทักษะด้านภาษาอังกฤษจากกลุ่มประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา ประจำปี 2019 พบว่าเนเธอร์แลนด์ได้เป็นอันดับ 1 ส่วนประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 74

สำหรับอันดับในปีนี้ของประเทศไทย ซึ่งอยู่ที่ 74 จากทั้งหมด 100 ประเทศ รายงานระบุว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมาก (Very low proficiency) ร่วงต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยในปี 2018 อยู่ในอันดับที่ 64 จาก 88 ประเทศ ขณะที่ปี 2017 อยู่ในอันดับ 53 จากทั้งหมด 80 ประเทศ

และเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกัน พบว่า สิงคโปร์ดีที่สุดในทวีปเอเชีย อยู่ในอันดับที่ 5 ของโลก ส่วนประเทศอื่นที่ในอาเซียนที่มีอันดับสูงกว่าไทยคือ ฟิลิปปินส์ (20) มาเลเซีย (26) เวียดนาม (52) อินโดนีเซียในอันดับ (61) ขณะที่เมียนมา (86) และกัมพูชา (94) ถูกจัดอยู่ในระดับต่ำมาก (very low proficiency)

รายงานดังกล่าวได้ลงรายละเอียดด้วยว่า ความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทยนั้น หากเทียบเป็นรายภาค ภาคกลางและภาคเหนือของไทยมีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เล็กน้อย กรุงเทพฯ มีความเชี่ยวชาญทักษะภาษาอังกฤษมากที่สุดของประเทศ รองลงมาคือนนทบุรี เชียงใหม่ ชลบุรี และขอนแก่น