ปรบมือดังๆ! คิง เพาเวอร์ คลิก ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 10 องค์กรนวัตกรรมดีเด่นปี 2562

ปรบมือดังๆ! คิง เพาเวอร์ คลิก ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 10 องค์กรนวัตกรรมดีเด่นปี 2562
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท คิง เพาเวอร์ คลิก จำกัด ดำเนินกิจการด้าน Digital Tech Company ในเครือของกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้รับเลือกจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ให้เป็น 1 ใน 10 องค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ

โดยคุณนัฏฐ์สกล เกียรติสุรนนท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิง เพาเวอร์ คลิก จำกัด กล่าวถึงรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ว่า นับเป็นความภาคภูมิใจ คิง เพาเวอร์ คลิก ที่ได้รับเลือกจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ให้เป็น 1 ใน 10 องค์กรที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 โดย คิง เพาเวอร์ คลิก เป็นผู้พัฒนาแพลทฟอร์ม อี-คอมเมิร์ซ ในช่องทางการจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีและอากร หรือ ดิวตี้ ฟรี (Duty Free) และ Non-Duty Free ในระบบออนไลน์ ให้กับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ภายใต้ www.kingpower.com และแอปพลิเคชัน คิง เพาเวอร์ ทั้งในระบบ iOS และ ระบบ Android

คุณนัฏฐ์สกล เกียรติสุรนนท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิง เพาเวอร์ คลิก จำกัด

ซึ่งความโดดเด่นที่ทำให้ คิง เพาเวอร์ คลิก ได้รับเลือกให้รับรางวัลในครั้งนี้ คือ ความโดดเด่นในด้านการเรียนรู้พัฒนาและต่อยอดแพลทฟอร์ม ShopSpot ซึ่งเป็นอี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) แบบคอมมูนิตี้ (Community) ในลักษณะ C2C หรือ Consumer to Consumer และนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาสร้างสรรค์และต่อยอดในการพัฒนาแพลทฟอร์ม www.kingpower.com โดยปรับสู่รูปแบบ B2C หรือ Business to Customer ที่อยู่บนฐานเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงมีการพัฒนาคอนเทนต์ที่สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ซึ่งสามารถสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในรายได้ หน่วยธุรกิจ โมเดลธุรกิจและโครงสร้างบริษัท โดยตั้งแต่ดำเนินการพัฒนาแพลทฟอร์ม ยอดขายสินค้า ในกลุ่ม คิง เพาเวอร์ ในส่วนของออนไลน์ มีอัตราเติบโตสูงขึ้นเฉลี่ย 300% ต่อปี โดยมีสินค้า Duty Free และ Non-Duty Free ที่ขายผ่านช่องทางมากกว่า 11,000 รายการ

สำหรับการมอบ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” (National Innovation Awards) จัดให้มีการมอบในทุกปีในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยมีการมอบรางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรม ให้กับองค์กรที่มีผลงานนวัตกรรมใน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านการออกแบบ, ด้านสื่อ, ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น, ด้านนวัตกรรมแห่งประเทศไทยในระดับนักเรียน นักศึกษา, ด้านนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ และนวัตกรรมเพื่อสังคม