ช้าง "ชบาแก้ว" แข็งแรงดีวันดีคืน กรมอุทยานฯ มอบแนวทางการดูแล

ช้าง "ชบาแก้ว" แข็งแรงดีวันดีคืน กรมอุทยานฯ มอบแนวทางการดูแล
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

กรมอุทยานฯ ลงพื้นที่ติดตามการดูแลชบาแก้ว พร้อมมอบแนวทางในการดูแล และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ด้านสุขภาพชบาแก้วร่างกายแข็งแรง

นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ดูแลช้างชบาแก้ว และมอบแนวทางในการบริหารจัดการช้างชบาแก้วโดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทางคือ

1.เลี้ยงดูชบาแก้วไว้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว โดยแนวทางนี้จะหาแม่ช้างเลี้ยงจากสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ หรือเอกชนที่มีการเลี้ยงช้างเพื่อให้ช้างชบาแก้วได้รับนมจากแม่ช้างจริงๆ ซึ่งจะทำให้สุขภาพแข็งแรงดีกว่าได้รับจากนมผง

2.นำช้างชบาแก้วไปให้สถาบันคชบาลฯ หรือเอกชนเป็นคนดูแลแทน เนื่องจากสถาบันเหล่านี้จะมีแม่ช้างเลี้ยงอยู่แล้วทำให้ชบาแก้วจะได้รับนมจากแม่เลี้ยงด้วย ซึ่งจะต้องทำข้อตกลงระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับเอกชนหรือสถาบันคชบาลฯ ในเรื่องของระยะเวลาของการเลี้ยงและหากช้างชบาแก้วสมบูรณ์ และมีอายุที่เหมาะสม อาจพิจารณาเรื่องการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

ส่วนเรื่องสุขภาพของชบาแก้วโดยรวมถือว่าสมบูรณ์ ไม่มีไข้ กินอยู่ นอนหลับสบาย