ข้าราชการเฮลั่น! เตรียมชง ครม. ขอให้เบิกค่า “รถไฟฟ้า” ได้

ข้าราชการเฮลั่น! เตรียมชง ครม. ขอให้เบิกค่า “รถไฟฟ้า” ได้
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

ข้าราชการมีเฮ! กระทรวงคมนาคมได้ข้อยุติแล้วเตรียมเสนอครม. ให้ข้าราชการขึ้นรถไฟฟ้า สามารถนำมาเบิกคืนได้ พร้อมลดค่าโดยสารรถไฟฟ้านอกเวลาเร่งด่วน ช่วยลดภาระประชาชน

นายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) กล่าวถึงผลประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการปรับลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าทั้งระบบ เพื่อลดค่าครองชีพให้ประชาชน ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ซึ่งขณะนี้ได้ข้อยุติเรียบร้อย โดยเตรียมนำเสนอแผนให้ รมว.คมนาคม พิจารณา ก่อนจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีต่อไป

ทั้งนี้ มาตรการลดค่าครองชีพจะแบ่งออกเป็น ระยะยาวและสั้น โดยมาตรการระยะยาวจะให้สิทธิหน่วยงานราชการทุกแห่ง สามารถซื้อตั๋วโดยสารรถไฟฟ้า แล้วนำมาเบิกเป็นค่าโดยสารได้ทันที จากเดิมจะสามารถเบิกค่าเดินทางได้ กรณีที่ไม่สามารถใช้รถหลวงเดินทางได้ก่อน รวมทั้งสามารถนำค่าตั๋วโดยสารมาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

ส่วนมาตรการระยะสั้นนั้น ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าทุกสายทางจะลดค่าโดยสารในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 3 ช่วง คือ ช่วงตั้งแต่เปิดให้บริการ 07.00 น. ช่วง 10.00-16.00 น. และ ช่วง 20.00 ปิดให้บริการ โดยผู้ให้บริการแต่ละสายทางจะกลับไปจัดทำโปรโมชั่นต่อไป

สำหรับหน่วยงานที่จะเข้าร่วมโครงการปรับลดค่าโดยสาร ประกอบด้วย
⁃ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.),
⁃ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
⁃ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้ง
⁃ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
⁃ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส