ถ่ายทอดสดอภิปรายญัตติ "ถวายสัตย์ไม่ครบ-แถลงนโยบายไม่บอกที่มางบประมาณ"

ถ่ายทอดสดอภิปรายญัตติ "ถวายสัตย์ไม่ครบ-แถลงนโยบายไม่บอกที่มางบประมาณ"
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (18 ก.ค. 2562) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) เป็นพิเศษ โดยจะมีการพิจารณา "ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี"

ทั้งนี้ ญัตติดังกล่าวจะเป็นการอภิปรายใน 2 ประเด็นคือ การที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีกล่าวถวายปฏิญาณตนไม่ครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ และประเด็นการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาแต่แจกแจงที่มาของเงินงบประมาณ

อย่างไรก็ตาม การอภิปรายในญัตติดังกล่าวจะไม่มีการลงมติแต่อย่างใด