ภาพประวัติศาสตร์ "สมเด็จพระสังฆราช" ประทานคำปรึกษา "จุฬาราชมนตรี"

ภาพประวัติศาสตร์ "สมเด็จพระสังฆราช" ประทานคำปรึกษา "จุฬาราชมนตรี"
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ภาพประวัติศาสตร์อันน่าประทับใจ สมเด็จพระสังฆราช ประทานคำปรึกษาแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนกับ จุฬาราชมนตรี

เพจเฟซบุ๊ก กรมการปกครอง ได้เผยแพร่ภาพและข้อความ ระบุว่า เมื่อวันศุกร์ 13 ก.ย. 2562 เวลาประมาณ 15.00 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระอริยวงศาญาณ สมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานวโรกาสให้ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง นำนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เข้าเฝ้าขอประทานรับคำปรึกษาในแนวทางการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา ในการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนไทยให้มั่นคง ยั่งยืน และมีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

โดยในการนี้ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ได้จัดทำ “แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขให้แก่ทั้งมุสลิมและบุคคลทั่วไป

ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่า โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงอนุโมทนา และประทานแนวพระดำริว่าศาสนิกชนทุกศาสนาพึงปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ โดยคำนึงถึงจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมไทย เพื่อรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรไทยด้วยสามัคคีธรรม