เปิดขุมทรัพย์ "พล.ต.อ.พัชรวาท" หลังพ้นตำแหน่ง สนช. รวยเพิ่มขึ้น 78 ล้าน

เปิดขุมทรัพย์ "พล.ต.อ.พัชรวาท" หลังพ้นตำแหน่ง สนช. รวยเพิ่มขึ้น 78 ล้าน
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

เปิดขุมทรัพย์ “พล.ต.อ.พัชรวาท” หลังพ้นตำแหน่ง สนช. มีทรัพย์สินรวม 216 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากตอนรับตำแหน่ง 78 ล้านบาท

สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) จำนวน 4 ราย ได้แก่ พล.ต.จารึก อารีราชการัณย์ กรณีพ้นจากตำแหน่ง สนช., พล.อ.อ.ชนะ อยู่สถาพร กรณีพ้นจากตำแหน่ง สนช., พ.ต.ท.พงษ์ชัย วราชิต กรณีพ้นจากตำแหน่ง สนช. และพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ น้องชาย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่ง สนช.

ทั้งนี้ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 216,130,510 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของพล.ต.อ.พัชรวาท ประกอบด้วย เงินสด 500,000 บาท เงินฝาก 52,184,966 บาท เงินลงทุน 81,225,285 บาท ที่ดิน 8,626,500 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 16,000,000 บาท ยานพาหนะ 4,534,014 บาท สิทธิสัมปทาน 1,136,647 บาท ทรัพย์สินอื่น 7,597,500 บาท โดยเป็นพระสมเด็จ พระเครื่องเลี่ยมกรอบทองคำ เหรียญทองคำ เหรียญรัชกาลทองคำ และสร้อยทองคำ รวม 82 องค์ รวม 171,804,917 บาท

ส่วนทรัพย์สินของคู่สมรสประกอบด้วย เงินสด 500,000 บาท เงินฝาก 29,475,346 บาท เงินลงทุน 8,340,627 บาท ที่ดิน 300,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 300,000 บาท ยานพาหนะ 400,000 สิทธิและสัมปทาน 2,620,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 2,620,000 บาท รวม 44,325,593 บาท

ทั้งนี้เมื่อเทียบกับตอนยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง สนช.ปี 2557 ที่พล.ต.อ.พัชรวาท และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 137,638,191บาท พบว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 78,492,319 บาท ในส่วนของเงินฝากในธนาคารและเงินลงทุน

ที่น่าสนใจคือ พล.ต.อ.พัชรวาท แจ้งว่ามีรายได้รวม 13,000,000 บาท โดยระบุว่าเป็นค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม ซึ่งมีการแจ้งว่าได้ดำรงตำแหน่งที่น่าสนใจ อาทิ กรรมการ บมจ.ซีพีออลล์, กรรมการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์จำกัด (มหาชน), ที่ปรึกษา กสทช. ,กรรมการธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน)

ส่วนอดีต สนช.อีก 3 ราย ได้แก่ พล.ต.จารึก แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 68,504,313 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยในส่วนของทรัพย์สินแบ่งเป็น เงินฝาก 4,268,714 บาท เงินลงทุน 19,336,159 บาท ที่ดิน 35 ล้านบาท โดยเป็นที่ดินย่านทองหล่อ 90 ตรว.20 ล้านบาท ที่ดินใน อ.ปากเกร็ด 1  งาน 55 ตรว. 15 ล้านบาท ยานพาหนะ 2 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่นๆรวม 7,869,440 บาท

พ.ต.ท.พงษ์ชัย แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 164,526,835 บาท หนี้สิน 36,543 บาท โดยในส่วนของทรัพย์สินแบ่งเป็น เงินฝาก 1,001,065 บาท เงินลงทุน 75,199,269 บาท ที่ดิน 82,796,500 บาท โดยเป็น น.ส.3 ก. 12 ฉบับ ในพื้นที่ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย รวมกว่า 46 ไร่ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3,000,000 บาท ยานพาหนะ 600,000 บาท และทรัพย์สินอื่นรวม 1,930,000 บาท

พล.อ.อ.ชนะ และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 57,042,899 บาท หนี้สิน 1,323,600 บาท โดยแบ่งเป็นทรัพย์สินของพล.อ.อ.ชนะ รวม 55,374,285 บาท ประกอบด้วย เงินสด 800,000 บาท เงินฝาก 781,103 บาท เงินลงทุน 5,876,000 บาท เงินให้กู้ยืม 3,011,646 บาท ที่ดิน 26,220,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 15,000,000 บาท  ยานพาหนะ 1,300,000บาท สิทธิละสัมปทาน 2,385,536 บาท โดยไม่มีทรัพย์สินอื่น ส่วนทรัพย์สินคู่สมรส รวม 1,668,613 บาท ส่วนหนี้สิน 1,323,600 เป็นเงินกู้จากสถาบันการเงิน(สหกรณ์)ของพล.อ.อ.ชนะ