ชาวสวนมังคุดเฮ! สตก.พังงา ตั้งจุดรับซื้อมังคุด ส่งผลราคาปรับสูงขึ้นกิโลกรัมละกว่า 20 บาท

ชาวสวนมังคุดเฮ! สตก.พังงา ตั้งจุดรับซื้อมังคุด ส่งผลราคาปรับสูงขึ้นกิโลกรัมละกว่า 20 บาท
Sanook! Regional

สนับสนุนเนื้อหา

31 ก.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่จุดรับซื้อมังคุดบ้านโตนดิน หมู่ 9 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. (สกต.) พังงา จำกัด ได้ตั้งจุดรับซื้อมังคุดจากเกษตรกรชาวสวนมังคุดในราคากิโลกรัมละ 20 บาท

ส่งผลให้ราคามังคุดในพื้นที่ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง ปรับราคาสูงขึ้น โดยพ่อค้าคนกลางได้เข้ารับซื้อมังคุดกิโลกรัมละ 22 – 27 บาท โดยก่อนหน้านี้ทางเกษตรกรชาวสวนมังคุดได้เก็บผลมังคุดออกจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 8 – 12 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาต้นทุนในการดูแลรักษา อีกทั้งทางพ่อค้าคนกลางได้กดราคาชาวสวนมังคุด ทำให้ราคามังคุดช่วงก่อนหน้านี้ราคาตกต่ำเป็นอย่างมาก ประกอบกับทางเกษตรกรส่วนหนึ่งได้นำมังคุดไม่มีคุณภาพ ร่วงลงดิน ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดปะปนมากับมังคุดมีคุณภาพ ทำให้ราคามังคุดที่พ่อค้าคนกลางเข้ารับซื้อไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร

จากนั้นทางหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเกษตรจังหวัดพังงา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) พาณิชย์จังหวัดพังงา และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. (สกต.) เข้าแนะนำให้ความรู้ในการเก็บมังคุดห้ามไม่ให้นำลูกมังคุดร่วง ไม่มีคุณภาพ ออกจำหน่ายสู่ตลาด ทำให้คุณภาพมังคุดมีมากขึ้น โดยเฉพาะมังคุดทิพย์พังงา มีรสชาติถูกใจผู้บริโภคเนื่องจากมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว สามารถบริโภคได้ทั้งเมล็ด

โดยนางอารมณ์ สิทธิบุตร เกษตรกรชาวสวนมังคุด ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา กล่าวว่า หลังจากราคามังคุดตกต่ำในช่วงก่อนหน้านี้ ทาง สตก.พังงา ได้เข้ามาช่วยเหลือรับซื้อมังคุดในราคาที่สูงกว่าทางพ่อค้าคนกลางรับซื้อ จากนั้นราคามังคุดปรับตัวสูงขึ้น

ส่งผลให้พ่อค้าคนกลางที่เข้ามารับซื้อมังคุดในพื้นที่ต้องปรับราคาสูงและให้ราคาสูงกว่าทาง สตก.พังงา พบว่าขณะนี้ทางพ่อค้าคนกลางรับซื้อมังคุดอยู่ในราคากิโลกรัมละ 25 – 27 บาท ส่วนทาง สตก.พังงา ได้รับการสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นจากจังหวัดต่างๆ หน่วยงาน องกรต่างๆ โดยทาง สตก.พังงา รับซื้อมังคุดกิโลกรัมละ 20-25 บาท ส่งผลให้ชาวสวนมังคุดพอมีต้นทุนการผลิตและรายได้เลี้ยงชีพและครอบครัว