กกต.เตือนนักการเมือง ยื่นบัญชีรับ-จ่ายช่วงเลือกตั้ง ภายใน 24 มิ.ย. ฝ่าฝืนเจอคุก 2 ปี

กกต.เตือนนักการเมือง ยื่นบัญชีรับ-จ่ายช่วงเลือกตั้ง ภายใน 24 มิ.ย. ฝ่าฝืนเจอคุก 2 ปี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศเรื่องการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครและหัวหน้าพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พศ. 2561 มาตรา 67 กำหนดให้ภายใน 90 วัน นับจากวันเลือกตั้ง

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แต่ละคน และหัวหน้าพรรคการเมือง ที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่าย ตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด ซึ่งจะครบกำหนดภายในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ตนลงสมัครรับเลือกตั้ง ส่วนหัวหน้าพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ให้ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายที่สำนักกิจการพรรคการเมือง ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ หากผู้สมัคร ส.ส. แต่ละคนและหัวหน้าพรรคการเมือง ไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง ส.ส. ภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  และจะส่งให้ศาลสั่งเพิกถอนเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี

 7800966-20190612041617-717070

 

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!