กรมศุลเผยเดือนเมษาปีนี้ คนไทยเลี่ยงภาษี 2,466 คดี รัฐเสียหาย 281 ล้านบาท

กรมศุลเผยเดือนเมษาปีนี้ คนไทยเลี่ยงภาษี 2,466 คดี รัฐเสียหาย 281 ล้านบาท
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมศุลกากร เผยผลปราบปรามลักลอบเลี่ยงภาษีเดือนเม.ย.2562 พบผู้กระทำผิดกว่า 2,466 คดี มูลค่า 281ล้านบาท

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า ทางกรมศุลกากรมีนโยบายสำคัญในการเร่งรัดปราบปรามการลักลอบและหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง เพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพร้อมหน่วยปฏิบัติการวางแผนตรวจค้นจับกุมอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ เพื่อสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยในเดือนเมษายน 2562 กรมศุลกากรพบการกระทำความผิด จำนวน 2,466 แฟ้มคดี รวมมูลค่าของกลางประมาณ 281.87 ล้านบาท แยกเป็นคดีลักลอบ 454 คดี มูลค่าของกลางประมาณ 54.14 ล้านบาท คดีหลีกเลี่ยงอากร 1,887 คดี มูลค่าของกลางประมาณ 183.60 ล้านบาท และคดีสินค้าหลีกเลี่ยงข้อห้าม 125 คดี มูลค่าของกลางประมาณ 44.13 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิด เกี่ยวกับลักลอบและหลีกเลี่ยงนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยมิผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องของกรมศุลกากร สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมศุลกากร หรือสำนักงานศุลกากรทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งกรมศุลกากรจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว