สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

เช็กข้อกฎหมาย ทนายดังเตือนไว้ พึงรู้ก่อน "สาดน้ำเมามัน" ช่วงวันสงกรานต์

เช็กข้อกฎหมาย ทนายดังเตือนไว้ พึงรู้ก่อน "สาดน้ำเมามัน" ช่วงวันสงกรานต์
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

เพจทนายความชื่อดัง แชร์ข้อประมวลกฎหมายที่ควรรู้ในช่วงวันสงกรานต์ การสาดน้ำในบางครั้งก็อาจเป็นคดีความได้ หากอีกฝ่ายไม่เต็มใจหรือเข้าข่ายลวนลาม

เพจเฟซบุ๊ก ทนายคู่ใจ ได้เผยแพร่ข้อกฎหมายที่ควรรู้ในการเล่นน้ำช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ การสาดน้ำบางครั้งก็อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายและสามารถดำเนินการฟ้องร้องเป็นคดีความกันได้ หากอีกฝ่ายไม่พอใจหรือเต็มใจที่จะร่วมเล่นสาดน้ำ หรืออาจจะเข้าข่ายกระทำอนาจารโดยอ้อม ซึ่งเป็นข้อควรรู้ที่พึงระมัดระวังไว้

กรณีที่ 1 เดินผ่านคนเล่นน้ำสงกรานต์ รีบบอกแล้วว่า "ไม่เล่นๆ" จะไปทำธุระ แต่...เปียก

หากคุณสาดน้ำผู้อื่น โดยที่เขาไม่ยินยอมพร้อมใจ และแสดงเจตนาตั้งแต่แรกแล้วว่า เขาไม่ต้องการเปียก การกระทำของคุณจะมีความผิดในมาตรา 397 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีที่ 2 เดินผ่านคนเล่นน้ำสงกรานต์ รีบบอกแล้วว่า "ไม่เล่นๆ" แต่โดนสาดเปียก มือถือพัง เอกสารเสียหาย

การกระทำในลักษณะดังกล่าว ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 ผู้ใดจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่าน
ว่า ผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

แต่หากผู้กระทำมีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผล จะให้ทรัพย์สินของผู้ถูกสาดน้ำเสียหาย จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีที่ 3 เดินผ่านคนเล่นน้ำสงกรานต์ สาดใส่หญิงสาวเปียกไม่พอ แถมยังโดนล้วงคลำด้วย

การกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดฐานกระทำอนาจาร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนกรณีที่ลวนลามหญิงสาว อายุยังไม่เกิน 15 ปี ไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 ผู้ใดกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคแรก ผู้กระทําได้กระทําโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กําลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทําให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่า ตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 15 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีที่ 4 หากเดินผ่านคนเล่นน้ำสงกรานต์ แต่น้ำเย็นเจี๊ยบ น้ำสกปรก ราดจนเปียก

ถ้าเล่นน้ำเย็นไม่ถือว่าผิด แต่ถ้าเล่นน้ำเย็นผสมน้ำแข็ง และสาดไปที่ผู้ใดผู้หนึ่งด้วยความหวังผลให้คนผู้นั้นหัวร้างข้างแตก ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่ผู้เล่นน้ำสงกรานต์สาดน้ำผสมน้ำแข็งไปโดนผู้อื่น จนหัวร้างข้างแตก โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ คือ ประมาท จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ หากผู้เล่นน้ำสงกรานต์นำน้ำสกปรกมาใช้สาดผู้อื่น จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 389 และมาตรา 397

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สาดน้ำสงกรานต์