ชื่นชม "นักศึกษากัมพูชา" คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาภาษาไทย

ชื่นชม "นักศึกษากัมพูชา" คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาภาษาไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นักศึกษากัมพูชาทุนพระราชทานฯได้เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาภาษาไทย ม.รามคำแหง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รับสั่งกับนักศึกษากัมพูชาผู้ได้รับทุนพระราชทานมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มาเฝ้าส่งเสด็จฯภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้ เมื่อทรงทราบจากคำกราบบังคมทูลของท่านอธิการบดีว่า นายเอิว เลียงกึม สอบได้เกียรตินิยมอันดับ 1 ในสาขาวิชาภาษาไทย

“ดีแล้วแสดงว่ามีความตั้งใจเรียนและจะได้ไม่ทำให้เสียชื่อคนกัมพูชา เพราะคนกัมพูชาที่ได้รับทุนมาเรียนเก่งทั่วประเทศ”

นายเอิว เลียงกึม มาจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา ได้รับทุนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้มาศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย เมื่อปีการศึกษา 2558เพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย ในปีการศึกษา 2561 และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีหน้าก่อนมาเรียนที่ประเทศไทย เขาเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่3ของมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ คณะมนุษศาสตร์ วิชาเอกภาษาเขมรเอิว เลียงกึม บอกว่าสิ่งที่เขาได้รับจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคือความรู้และความสามารถ ซึ่งเป็นสิ่งมีค่ามากที่สุด?ที่จะทำให้เขานำไปดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จในอนาคต โดยเขาอยากเป็นครูสอนภาษาไทยในกัมพูชา

ส่วนอีกคนที่สำเร็จการศึกษาและกลับไปทำงานที่ประเทศกัมพูชาแล้วคือ นาย สุเขง วงศ์ มาจากจังหวัดพระตะบอง ได้รับทุนพระราชทานให้มาศึกษา สาขาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ ในปีเดียวกัน สามารถเรียนจบภายในสามปีครึ่ง ได้เกรดเฉลี่ย 3.11 ตอนนี้ทำงานที่กรุงพนมเปญ เป็นมัคคุเทศก์ และเป็นพนักงานประจำที่บริษัท Cellcard ขายSimCardให้แก่นักท่องเที่ยวต่างประเทศ